EPS (ekspandert polysteren)

EPS er forkortelse for ekspandert Polystyren og kalles på folkemunne ofte for Isopor ®. Materialet er en meget volumiøs og lett emballasje som består av cirka 98% luft. Emballasjen brukes som formstøpt transportbeskyttelse for elektronikk, produkter og møbler, og det brukes til å lage fiskekasser for isolert og lett transport i alle ledd av fiskeforedlingen.

Årlig setter våre medlemmer på markedet i overkant av 7000 tonn EPS-emballasje. Om lag halvparten av dette er fiskekasser til fiskeindustrien, emballasje til brune- og hvitevarer og møbelemballasje.

EPS benyttes også som isolasjon i bygg og anleggsbransjen, og i den senere tiden også som grunnmurselementer. Dette inngår ikke i vårt retursystem da det ikke er emballasje.

Har du EPS (Isopor®) på arbeidsplassen?
Se hvordan Elin kildesorterer den og kom i gang du også!

 

 

EPS

7049
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

For bedrifter

På grunn av sitt store volum og lave vekt er det en stor fordel å sortere ut EPS og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året. 

EPS kjennetegnes ved at den er hvit, formstøpt og tørr å ta på. Den knekker lett om man vrir på emballasjen.

Gjør kildesorteringen så enkelt som mulig:

  1. Sett opp egnede sekkestativer for EPS der varene pakkes ut og merk disse tydelig med klistremerke for EPS.
  2. På grunn av volumet bør det benyttes sekker på 400 til 800 liter.
  3. Forespør alltid flere innsamlere for ulike pristilbud, om innsamlingsmetode, utstyr osv

Se: EPS brosjyre

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

11000
13609

For innsamlere

EPS skal tas imot gratis når den leveres ferdig sortert. Det viktigste for å sikre innsamlingen av EPS er å velge riktig utstyr for den enkelte kunde.

  • Har kunden lite EPS bør sekkestativ benyttes og hentefrekvens bør avpasses volum
  • Har kunden mye EPS bør en container benyttes
  • Har kunden store mengder EPS bør det vurderes å benytte en komprimator som settes på stedet

Innsamlet EPS må komprimeres før videre transport. EPS veier ca 20 kg/m3 ukomprimert, og ukomprimert EPS på et vogntog gir en last på ca 1,5 tonn. Komprimert EPS lar deg laste ca 20 tonn pr vogntog. Men leveringsvilkår og priser avtales med den enkelte gjenvinner. Grønt Punkt Norge betaler en godtgjørelse til innsamler pr tonn folie levert.

Gjenvinning

EPS egner seg godt til mateialgjenvinning. Etter at emballasjen er blitt utsortert hos avfallsbesitter, finsortert og komprimert hos innsamler, transporteres den til gjenvinning.

Regranulert EPS (og PS) blir brukt til produksjon av blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, skosåler, kleshengere, plantebrett, eller innholdet av saccosekker.

illustrasjon for regranulert eps

For produsenter og importører av EPS

Kostnaden for innsamling og gjenvinning av EPS finansieres ved at norske EPS-produsenter, og importører av varer emballert med EPS, er medlem i Grønt Punkt Norge. Produsenten/importøren rapporterer antall kilo EPS, og betaler dermed et vederlag per kilo. Dette vederlaget er avgjørende for å drifte og videreutvikle returordningene for EPS. Det er ingen medlemskostnad utover vederlaget per kilo, og rapporteringen skjer etterskuddsvis.

Innmeldingen gjøres enkelt ved at du følger vår innmeldingsguide