Bølgepapp

Norsk Resy er godkjent returselskap for emballasje av bølgepapp/brunt papir i Norge.

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst blir brukt som transportemballasje for alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler. Det meste havner derfor i en butikk eller i andre deler av næringslivet, men noe følger også med forbrukerne hjem.

Norsk Resy har inngått avtaler med private returpapirhandlere og kommunale avfallsselskaper om å ta imot, sortere og balle bølgepappen, for å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.

Bølgepapp er en verdifull og internasjonalt etterspurt råvare, og blir etter sortering solgt til en papirfabrikk i Norge eller utlandet. Returfiberen brukes som råstoff i produksjon av nytt brunt papir, som igjen blir til ny bølgepapp(esker). 100% av den innsamlede bølgepapp-emballasjen blir materialgjenvunnet.

Grønt Punkt Norge sørger for administrasjon av medlemskap og innkreving av vederlag på vegne av Norsk Resy.

Bilde av bølgepapp