Hele verdikjeden samlet på studietur

Grønt Punkt Norge inviterte innsamlere i norske kommuner sammen med medlemsbedrifter til Tyskland, for å lære mer om hvordan plastemballasjen de selger eller samler inn, blir materialgjenvunnet.

Økt forbrenningsavgift vil stimulere til mer materialgjenvinning

31.10.2022 av Grønt Punkt Norge

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Karl Johan Ingvaldsen er administrerende direktør i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge

Økt forbrenningsavgift vil stimulere til mer materialgjenvinning

Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2023 og 2024

10.10.2022 av Grønt Punkt Norge

Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2023 og 2024

Her sorteres og gjenvinnes husholdningsplasten i 2023 og 2024

Kampen om rPET 

05.10.2022 av Grønt Punkt Norge

Kampen om rPET 

Kampen om rPET 

Ny nasjonal forbrukerkampanje – Takk for at du sorterer!

05.10.2022 av Grønt Punkt Norge

Ny nasjonal forbrukerkampanje – Takk for at du sorterer!

Ny nasjonal forbrukerkampanje – Takk for at du sorterer!

BIR imponerer igjen

På fjerde året imponerer BIR med gode revisjonsresultater for plastemballasje. Dermed viser de at det er mulig for storby-områder å være best i klassen til å kildesortere ren plastemballasje.

Rapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Presenteres 25. august på Kulturhuset i Oslo.

Her er de best på å kildesortere mest 

I 2021 ble det i snitt kildesortert 9 kilo plast per innbygger, i kommunene som har plastavtale med Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge. Indre Agder og Telemark avfallsselskap var best i landet med 16,2 kilo per innbygger, etterfulgt av Agder Renovasjon med 15,8 kilo og Kragerø kommune med 14,7 kilo.

EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

EU-kommisjonen vil innføre felles avfallssymboler på all emballasje i medlemslandene. Nå ser de på de harmoniserte merkene og symbolene vi bruker på emballasjen i Norden for inspirasjon.

Ved å resirkulere plastemballasjen reduserer vi klimagassutslippene våre med 72 300 tonn CO2-ekvivalenter

Norsus har sammenlignet klimagevinsten ved å gjenvinne husholdningsplasten vår i Tyskland kontra å forbrenne den i Norge. Materialgjenvinning er en soleklar klimavinner – igjen.

Norge på gjenvinningstoppen

Norge ligger på plastreturtoppen i Europa. Ifølge PlasticsEurope sin rapport «PlasticTheFacts» er Norge best på materialgjenvinning av all slags plast og på sjetteplass når det kommer til plastemballasje.

Ønsker du å bli medlem?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne rett medlemskap. Tre enkle steg og vi finner hvilke avtaler din bedrift skal ha.