Hvor rent er rent nok?

Når emballasjen er tom for produktrester, kan du legge den i plastinnsamlingen.

Stillbilde Fra Ren Nok playbutton

Ren nok?

Hvor ren skal salamipakken være før den blir kildesortert?

Hva er ren plastemballasje? 

Emballasjen er ren nok når den er tom for produktrester. Det betyr at det ikke skal ligge igjen noen matrester eller andre produktrester.

Stort sett er emballasjen ren når den er tom.

Av og til trenger den litt hjelp. Da er det best å skylle emballasjen i kaldt vann, eller bruke litt tørkepapir for å få ut restene.

Hvis du må bruke mye varmt vann for å få emballasjen ren, så gjør den bedre nytte i restavfallet hvor den kan bli til lys og varme.

hvor-rent-1200-x-628-fb-annonse.png

Hvorfor må den være ren?

Plast er en råvare vi samler inn for å materialgjenvinne og gi nytt liv. Hvis emballasjen er skitten får den dårligere kvalitet, noe som gjør den vanskeligere å avsette og gjenvinne.

Plastemballasje vi samler inn fra norske hjem materialgjenvinnes i dag i utlandet. Selv om vi bruker miljøvennlige transportmidler som tog og returtransport, er det ikke bra for miljøregnskapet å frakte produktrester i stedet for plast.

En annen viktig grunn er at det jobber mennesker i hele kretsløpet. Når plastemballasjen blir kastet i plastinnsamlingen har reisen så vidt begynt. Ditt avfall skal hentes, losses, fraktes rundt på sorteringsanlegget og lastes for transport. Gamle matrester gjør denne jobben utfordrende og tiltrekker seg i tillegg skadedyr.

For din egen del kan det også lønne seg å skylle emballasje som har inneholdt matvarer som kan føre til lukt i ditt eget kildesorteringssystem.

Når du sørger for at plastemballasjen din er ren, bidrar du til at den blir lettere å gjenvinne og at menneskene som tar ansvar for avfallet ditt får en bedre arbeidsdag.

rent.jpg
Hvordan få ren emballasje?

Les våre åtte tips til ren plastemballasje

Les artikkelen