Vi tar utvidet produsentansvar på alvor

02.06.2015 | Nyhetsbrev

Gjennom 20 år har Norge kunnet vise til gjenvinningsresultater som er blant de beste i Europa. Troverdigheten til returordningene er høy, de er bygget på non-profit, kompetanse og nært samarbeid med aktørene i hele verdikjeden.

Gjennom 20 år har Norge kunnet vise til gjenvinningsresultater som er blant de beste i Europa. Troverdigheten til returordningene er høy, de er bygget på non-profit, kompetanse og nært samarbeid med aktørene i hele verdikjeden. Vi jobber hele tiden med å gjøre ordningene mer kostnads- og miljøeffektive, men vi er samtidig meget klare over hva vårt samfunnsoppdrag er. Det er å redusere miljøbelastningene bruken av emballasje medfører.

Har overopptyllt kravene

Grønt Punkt sikrer gjenvinning av brukt emballasje, og bidrar til optimering av emballasjen. Vi ser på kravene i dagens bransjeavtaler som minimumskrav og vi har allerede overoppfylt flere av disse kravene. Grunnen til at vi gjør dette er at vi tar både utvidet produsentansvar og vårt samfunnsoppdrag på alvor. Grønt Punkt kommer ikke til å gå for minimumsløsninger.

Tidenes beste gjenvinningsresultater

Vi skal tenke fremover, men skal også ta oss tid til å reflektere og være stolte av det vi har oppnådd. Gjenvinningsresultatene fra 2014 er tidenes beste, og det er gjennom emballasjedugnaden vi oppnår denne type resultater. En dugnad der kommuner, næringsliv og private husholdninger deltar. Dette bidrar til at vi er på god vei inn i den sirkulære økonomien. Den største økningen fra 2013 til 2014 har vært på materialgjenvinning av drikkekartong, og snart bryter vi 60-prosentgrensen her. Også på EPS, (mest kjent som Isopor®) har en betydelig økning, og vi er nå kun 8 prosentpoeng unna målet.

Forventer nye strenge krav fra EU

I fjor la den forrige EU-kommisjonen frem forslag til en sirkulær økonomipakke, som blant annet inneholdt forslag til reviderte direktiver, med nye gjenvinningsmål, mer fokus på harmonisering av data, økodesign og tiltak for reduksjon av matavfall. Noen land mente de nye målene var i stiveste laget. Resultatet ble at den nye EU-kommisjonen trakk tilbake den forrige kommisjonens forslag. Vi forventer at gjenvinningsmålene blir vesentlig høyere, spesielt for plastemballasje, og vi er overbeviste om at økodesign og emballasjeoptimering blir viktigere. Videre tror vi det vil bli stilt minstekrav til produsentansvarsorganisasjoner som Grønt Punkt Norge.

Om bæreposeavgiften

På slutten av 2014 dukket det opp et politisk forslag til avgift på bæreposer, uten at det hadde blitt gjennomført noen konsekvensanalyse i forkant. Etter vår mening var dette en undergraving av bransjeavtalene, som er å anse som et alternativ til avgifter på emballasje. Sammen med flere næringslivsorganisasjoner har Grønt Punkt arbeidet for å få omstøtt vedtaket. Dette resulterte i at regjeringen opphevet vedtaket da avgiften ikke hadde en miljøfaglig begrunnelse. Vi venter også på et utspill fra myndighetene om endringer i forbindelse med miljøavgift på drikkevareemballasje. Vi har gitt våre innspill til Miljødirektoratet, der vi blant har fokusert på viktigheten av å gi incentiver til bruk av fornybart og gjenvunnet råstoff. I tillegg skal det i løpet av året utredes om det skal innføres en avgift på alt fossilt materiale.

Forskrift for produsentansvar emballasje

Vi ser tilløp til konkurranse i Norge, og en av konsekvensene er at Miljødirektoratet skal utrede og komme med et forslag til forskrift for produsentansvar for emballasje innen 15. desember. Grønt Punkt Norge er ikke redd konkurranse, men vi forutsetter at det skjer på like vilkår. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre emballasjedugnaden gjennom bred forankring hos våre medlemmer, og vi skal ha et godt samarbeid med kommuner, private innsamlere, sorteringsanlegg og gjenvinnere. Vi skal motivere husholdninger og bedrifter til å kildesortere, og vi skal bidra til at bedrifter optimerer emballasjen.

Konkurranse eller ikke, vårt mål uansett, er å ha Norges mest effektive og de miljømessig beste returordningene.

Les mer om Grønt Punkt-året 2014, både fra medlemssiden og fra gjenvinningssiden, i vår elektroniske årsrapport.