– Vi er avhengig av en holdningsendring hos oss alle

– Vi er avhengig av en holdningsendring hos oss alle

I 60 år har Vartdal Plast produsert emballasje i EPS. Nå ønsker de å ta et betydelig ansvar for å øke EPS-gjenvinningen og bedre anseelsen til hele bransjen. Første skritt har vært innsamling av EPS fra kommunale gjenvinningsstasjoner, og i mars kommer produktserien LOOP.

I 1961 ble Vartdal Plast grunnlagt i Ørsta kommune av Jan Vartdal, og ble den første bedriften i verden som produserte fiskeemballasje i EPS. I dag har selskapet vokst kraftig og produserer også isolasjon og konstruksjonsløsninger for byggebransjen og industrien.

– I 60 år har vi jobbet med bærekraft. Først ved å beskytte matvarer og så med gode isolasjonsløsninger. Dette skal vi fortsette med de neste 60 årene og da med sirkulær plast, sier Jan Endre Vartdal som nå er daglig leder i familiebedriften.

Jan Endre Vartdal
Daglig leder: Jan Endre Vartdal Foto: Andreas Solbakken

Miljøprisen 2020

Vartdal Plast er i vinden. I oktober 2020 åpnet de sitt nye komprimeringsanlegg for EPS, som Grønt Punkt Norge har vært med å støtte med bidrag til to presser. I desember fikk de Miljøprisen 2020 fra Møre og Romsdal fylkeskommune for produsentansvaret de tar, de sirkulære løsningene de har valgt og reduksjon av plast. Og i mars lanserer de produktserien LOOP, en produktserie laget av 100% resirkulert plast eller ikke-fossile råvarer.

– Vi ønsker å være en foregangsbedrift. Teknologien er avklart, mulighetene er avdekket og vi må bare begynne. Vi mener plast er en del av fremtiden, men vi må sikre at den får riktig verdikjede. At den kommer tilbake i loopen og at vi fortsetter å bruke den i sirkulær form. Det krever et godt samspill mellom bedriftsledere, politikere og industri, sier Jan Endre Vartdal.

For Vartdal Plast er det viktig å være både initiativtaker og et godt eksempel til etterfølgelse inn i det grønne skiftet.

– Vi må bare sette i gang. Vi i Vartdal løser ikke dette alene, det krever en holdningsendring fra oss alle. Vi velger å gjøre det nå for å bidra til en endring. Målet er å ta ned den totale klimapåkjenningen ved forbruket vårt, sier Vartdal.

EPS som klargjøres til pressing
Nytt kompresjonsanlegg: I oktober 2020 åpnet selskapet et kompresjonsanlegg for EPS. Foto: Andreas Solbakken

Henter EPS

Bidraget han snakker om er todelt. På en side har selskapet inngått et samarbeid med en rekke kommunale gjenvinningsstasjoner for å samle inn deres EPS. Samtidig bidrar de til etterspørselen av resirkulerte råvarer ved å bruke det i egen vareproduksjon.

– Fiskekassene vi produserer og selger går allerede i loop. Utfordringen vi som en del av EPS-bransjen ønsker å ta tak i er den vanskelige EPS-en. Den som oppstår i mindre volum gjerne hjemme i private husholdninger og som ofte går i restavfallet, sier den daglige lederen.

Selv når den er levert på gjenvinningsstasjonen har EPS til tider blitt nedprioritert. Ikke alle har en presse tilgjengelig og fordi den er så voluminøs kan den være krevende å få sendt videre til gjenvinning. Den utfordringen ønsket Ørsta-bedriften å ta tak i.

– Vi tilbyr alle private og kommunale innsamlere av EPS mellom Bergen og Trondheim at hvis de sorterer den, skal vi hente den. Vi ønsker å få råvarene inn i kretsløpet og det vil være med å heve anseelsen til bransjen vår.

Lastebil utenfor Vartdal sin fabrikk
Transportselskap: Vartdal har eget transportselskap som henter EPS hos kommunen. Foto: Andreas Solbakken

EPS-en blir hentet av selskapets eget transportselskap når de er på vei hjem fra varetransport ut til kunder.

– Hva med resten av landet?

– Vi har startet opp i området rundt fabrikkene og komprimeringsanlegget vårt. Men vi håper etter hvert å få muligheten til å bygge relasjoner til aktører på Østlandet også.

– Dere samler inn EPS, presser den og selger til gjenvinner for så å kjøpe den tilbake til produksjon av egne produkter. Ville det vært naturlig å ta hele prosessen selv?

– Drømmen er å sette opp et ekstruderingsanlegg for å foredle EPS til et eget råstoff hos oss. På den måten kan vi bygge opp en egen industri for dette i Norge og sørge for at hele verdikjeden er nasjonal. Men skal vi nå den drømmen er vi avhengig av insentiver og støtteordninger. Ikke utelukkende finansielle, men belønninger som kan gi motivasjon til å satse videre, sier Jan Endre Vartdal.

Presset EPS. 
Presset EPS: På anlegget presses EPS og fraktes videre til gjenvinnere. Foto: Andreas Solbakken

Imponerende innsats

Satsingen Vartdal Plast har gjort på bærekraftige løsninger i egen produksjon og initiativet de nå tar for å øke innsamlingen og gjenvinningen av EPS regionalt imponerer Grønt Punkt Norge.

– Vartdal har tatt produsentansvaret sitt som medlem i Grønt Punkt Norge i over 20 år. Nå tar de et utvidet miljøansvar ved å også bli en viktig innsamler i vårt retursystem, sier Are Magnus Adolfsen, prosjektleder næringsliv i Grønt Punkt Norge.

Dette initiativet var en av hovedgrunnene til at Grønt Punkt Norge støttet Ørsta-bedriften med to EPS-presser til komprimeringsanlegget som åpnet i oktober 2020.

– Skal vi nå nye nasjonale og internasjonale krav om materialgjenvinning trenger vi bedrifter som Vartdal Plast. Det blir spennende å samarbeide med dem også i fremtiden, sier Adolfsen.

 

LOOP

I mars lanserer Vartdal Plast produktserien LOOP. Her skal alle produkter produseres av 100% resirkulert plast eller fra ikke fossile råvarer. Først ut i serien er Vartdal Ringmur Loop, som er produsert av råstoff laget av kjemisk gjenvunnet plastavfall levert av BASF.

Målet til det familieeide selskapet er at alle produkter skal produseres av resirkulerte eller ikke fossile råvarer.

– Vi ønsker å øke volumet vårt år for år. Hvor fort tempoet vil være er avhengig av etterspørsel, for vi trenger kjøpere som deler synet vårt, sier Jan Endre Vartdal.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje