Vant Plastcupen med kildesortering i alle ledd

Vant Plastcupen med kildesortering i alle ledd

Vedal Prosjekt og Clemenskvartalet er vinner av Plastcupen 2022, mens Backe Vestfold Telemark og Bamble vgs sikret andreplassen.

Allerede for to år siden markerte Clemskvartalet seg, da de gikk seirende ut av Plastcupen 2021. Da ble de hovedsakelig premiert for å ha fjernet mulighet til å kaste restavfall på byggeplassen, og dermed tvinge fram kildesortering av alt avfall. Når de nå vinner for andre gang, er det fordi Vedal Prosjekt – som står bak utbyggingen - har tatt ytterligere grep for å forbedre plasthåndteringen på byggeplassen.

– Det Vedal Prosjekt har gjort ved Clemenskvartalet er inspirerende, og de har levert høy kvalitet på alle punkter i konkurransen. Vedal har oppnådd hundre prosent utsortering av plast, som er imponerende i seg selv. I tillegg har de laget innovative løsninger både for sortering inne og ute, sier Are Magnus Adolfsen, prosjektleder næringsliv i Plastretur, som arrangerer Plastcupen sammen med Norsk Gjenvinning.

VINNERNE: Øystein Olav Ylvisåker fra OSU, Charlotte Koritzinsky Luisa fra Norsk Gjenvinning, Kristian Haug i Vedal prosjekt og Are Magnus Adolfsen i Plastretur markerte i dag at Vedal og Clemenskvartalet vant årets Plast-cup, for sin gode håndtering av plastemballasje på byggeplassen. I bakgrunnen skimtes Clemenskvartalet, delvis pakket inn. Foto: Katrine Lunke

Krav til underleverandører

I vinnerbegrunnelsen er flere av tiltakene trukket fram:

«Prosjektet har brukt komprimerende utstyr på flere fraksjoner for å minimere transport og sikre at avfallet holder seg rent. Dette er svært viktig for å bevare verdien av avfallsfraksjonene. I tillegg stiller Vedal krav til underleverandører om sortering på byggeplass. Ved å kontraktsfeste dette drar de arbeidet sitt et hakk videre. Vi er svært imponerte over gjennomføringen i alle ledd, helt fra sortering inne på brakkerigg til gode løsninger ute i drift på prosjektet- samt 100% sorteringsgrad på prosjektet.»

Av helt konkrete tiltak har Vedal innført er:

  • Krav til kildesortering og avfallsminimering i kontrakter og på innsjekkurs før oppstart på byggeplass.
  • Fast plassering av containere og tydelig visualisering i riggplan.
  • Skilt og symboler på containere som er forståelig for alle nasjonaliteter.
  • Ukentlige rydderunder for alle firmaer som er en god plattform for opplæring.
  • Sortering inne på kontorbrakkeriggen.

– Vi er svært imponerte over gjennomføringen i alle ledd, helt fra sortering inne på brakkerigg til gode løsninger ute i drift på prosjektet, sier Charlotte Koritzinsky Luisa som er leder bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning.

 

Sortering på byggeplass

MANGE TILTAK: Et av tiltakene som ble trukket fram var bruk av komprimator. Foto:Vedal

Feiret med pizza

Mandag 16. januar ble premien for Plastcupen 2022 delt ut ved Clemenskvartalet. Det ble feiret med pizza for alle som jobber på byggeplassen. I tillegg får Vedal Prosjekt miljørådgivning til en verdi av 50.000 kroner.

Clemenskvartalet utvikles av Oslo S Utvikling og Hav Eiendom, og ligger i Bjørvika. Prosjektet består av 267 leiligheter, i tillegg til servering og handel i førsteetasjene. Clemenskvartalet skal stå ferdig i 2023.

Siden prosjektstart i april 2021 har Vedal sørget for at 15 tonn plastemballasje har gått til materialgjenvinning fra prosjektet i Bjørvika.

– Denne seieren er en stor anerkjennelse for vårt arbeid, og en ekstra motivasjon fremover. Som en stor aktør i bransjen har vi et betydelig ansvar for å ta tak i miljøutfordringene, og vi håper at mange kan bli inspirert av de resultatene vi har fått til, sier Kristian Haug, prosjektleder i Vedal Prosjekt.

Alle som arbeider med prosjektet har sin del av æren for seieren, men Haug trekker fram viktigheten av at noen har hovedansvaret.

– En viktig faktor har vært å ha dedikerte personer med et spesielt ansvar for renovasjonen på byggeplassen, og sørget for at alle tiltak har blitt fulgt godt opp, sier prosjektlederen.

Norsk Gjenvinning skryter også av engasjementet hos Vedal generelt og i prosjektet spesielt.

– Clemenskvartalet skiller seg ut i bransjen med enormt engasjement for avfallshåndtering. Målet om hundre prosent utsortering har også blitt et godt eksempel til læring for andre aktører, sier Charlotte Koritzinsky Luisa.

 

spiser pizza på byggeplassen

PREMIERT: Arbeiderne på byggeplassen ble premiert med pizza til lunsj. Foto: Katrine Lunke

Solid andreplass

På en velfortjent andreplass i cupen kom Backe Vestfold Telemark og prosjektet Bamble vgs. Her har de blant annet unngått mye plast på byggeplassen ved å sette søkelyset på avfallsforebygging allerede ved leveranser.

«Prosjektet har levert inn en høy andel plast, men nådde nest høyest på sorteringsgrad. Prosjektet krever av underleverandører at avfall skal begrenses, og viser til løsninger for avfallsminimering. Dette er et utrolig nyttig verktøy for å jobbe i alle ledd med avfallsminimering. Det er heller ikke lov med engangsplast/bestikk på brakken, det blir kun brukt vaskbart servise og bestikk. Vi er imponerte over de innovative løsningene for avfallsminimering, og gode løsninger for å sortere ut plast i verdifraksjoner.»

– Det var motiverende å få en utfordring fra Norsk Gjenvinning og Plastretur gjennom Plastcupen, og spesielt gøy at vi stakk av med 2.plass. Vi visste tidlig i 2022 at det ville bli nye regler for sortering av plastavfall i 2023. Dermed brukte vi konkurransen som en opplæringsfase for alle på byggeplassen, for å få inn gode rutiner, sier prosjektingeniør Mathilde Engebretsen i Backe Vestfold Telemark.

 

Kildesortering på byggeplass

 

KILDESORTERING I SYSTEM: På byggeplassen ved Bamble vgs har de også satt i gang gode kildesorteringstiltak for å øke materialgjenvinningen. Foto: Backe

Lærer av hverandre

Av tiltakene som er gjennomført har Backe redusert emballasje og avfall der det er mulig. Det er blant annet inngått avtale om at all emballasje som kommer med solcellene som skal dekke 2.300 kvadratmeter av taket, skal returneres til leverandør. I tillegg har større massivtre-elementer blitt levert i presenning og ikke plast, og 161 vinduer kom uten plastemballasje.

– Avfallshåndtering på byggeplass og brakkerigg setter vi høyt i Backe, fordi vi ønsker å redusere både avfallsmengder og CO2-utslipp der vi kan. Vi har lært mye i perioden og spesielt av vinneren av Plastcupen, sier Mathilde Engebretsen.

Backe Vestfold kommer til å ta med seg flere erfaringer fra prosjektet, som vil implementeres i andre prosjekter.

– Vi håper enda flere blir med neste år, slik at vi kan dele flere erfaringer på tvers av entreprenører, sier prosjektingeniøren.

Slike utsagn blir Are Magnus Adolfsen i Plastretur glad for å høre.

– Hensikten med Plastcupen er å motivere til økt innsats, som gjør at vi klarer å gjenvinne mer plastemballasje. At ulike entreprenører lærer av hverandre, og at man ser verdien av kunnskapsdeling på tvers er utrolig bra, sier Adolfsen.

PIZZAFEST: Også i Bamble ble det pizzafest, for å feire 2. plassen. Foto: Backe


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje