Vanskelige markedsforhold for plast

28.09.2017 | Nyhetsbrev

Kina meddelte WTO overraskende midt i juli at de ville innføre importforbud på all brukt plast fra nyttår. Dette har ført til at verdensmarkedet for kjøp og salg av brukt plast så å si har kollapset.

Importforbudet får konsekvenser selv om vi i Norge ikke eksporterer direkte til Kina. Når den største kanalen for omsetning av brukt plast stenges, gir det ringvirkninger i hele markedet. Priser og etterspørsel har derfor falt som en sten siden juli. Det finnes ikke alternativ gjenvinningskapasitet stor nok til å ta unna så store mengder på så kort tid. Farget folie, som innsamlere før kunne selge til rundt 2000 kroner tonnet, omsettes nå i beste fall til kroner null, men også til en negativ pris.

 

Det hele startet med Kinas såkalte «Green Fence» i 2013, der kinesiske myndigheter økte kontrollen på plastimporten og satte fokus på kvalitet. Dette førte i prinsippet til at landbruksplast og PP-sekker ikke lenger ble akseptert, og måtte vaskes/kvernes/foredles i andre land før det kunne sendes til Kina. En positiv konsekvens av dette var at det over tid ble skapt nye markeder og man ble mindre avhengig av Kina som mottaker for disse fraksjonene.

 

Kinesiske myndigheter følger i år opp med deres «National Sword» som startet med ytterligere økte kontroller. Denne gang med fokus på landets plast-gjenvinnere der 800 av landets 1700 gjenvinnere hittil er blitt kontrollert. Mange av disse er blitt stengt eller pålagt store utbedringer. Videre sjekkes samtlige forsendelser av brukt plast for at disse har korrekt kvalitet, korrekt vekt osv.

 

Selv om importforbudet ikke gjelder før 1. januar, er det i praksis stopp fra 1. september pga skipningstid. Kina skal etter hvert komme med detaljer om hvilke fraksjoner dette skal gjelde, kvalitetskrav osv, men det er ikke kommet informasjon om dette så langt. Derfor reagerer markedet med full stopp da ingen ønsker å måtte hente tilbake containere med plast etter evt. avvisning i Hong Kong og Kina.

 

De undersøkelser Grønt Punkt Norge har gjort blant innsamlere og i avsetningsmarkedet viser at de fleste plastfraksjoner fra næringslivet så langt «humper og går» avsetningsmessig med lave priser. Unntaket er farget folie, som har nær stoppet opp. Det er derfor satt i gang midlertidig ekstra-tiltak for denne fraksjonen i form av økt godtgjørelse for leveranser i september og oktober. Videre har vi kartlagt hvilke kanaler som fremdeles er åpne og vil bidra med hjelp overfor innsamlere som har avsetningsproblemer. Verdt å merke seg er at Norfolier har vist seg å være meget viktig for å opprettholde avsetningen og gjenvinningen i Norge. Norfolier benytter i stor grad eget granulat til sin produksjon av sekker og poser og har slik sett blitt lite påvirket av denne situasjonen – så langt.

 

Grønt Punkt Norge følger avsetningsmarkedet tett i tiden fremover for å evt fange opp ytterligere komplikasjoner. Vi tar gjerne tilbakemeldinger om markedssituasjonen fra våre innsamlere.

 

Dette er mail-informasjon som ble sendt våre innsamlere medio september:

 

Til alle innsamlere med Næringsavtale

                                                                                                                                              Oslo, 18.09.17

 

Grønt Punkt Norge er kjent med at markedet for salg av brukt plastemballasje er vanskelig for tiden. Dette har bla. sammenheng med at Kina har varslet WTO at de vil stenge for import av «plastic scrap» fra 1. januar og som bla. vil omfatte noen av våre plastfraksjoner. Markedet har allerede reagert på dette med lavere priser generelt for brukt emballasje, spesielt p.t. for farget folie.

 

Vi er selvfølgelig opptatt av at returordningene fungerer best mulig, og vi har derfor besluttet å innføre tidsavgrensede tiltak som skal bidra til å stimulere dere til å opprettholde innsamlingen og levere til materialgjenvinning selv med noe lavere priser. Målet er at dette tiltaket skal bidra til å gjøre det enklere for våre innsamlere å fortsatt betjene sine opp og nedstrøms-aktiviteter.

 

Midlertidig tilleggsgodtgjørelse

Tiltakene omfatter tilleggsgodtgjørelse på farget/blandet folie fra handel & industri. Denne fastsettes midlertidig, og vil bli regulert gjennom året. Det vedtatte tillegget gjelder foreløpig for to måneder, d.v.s. leveranser til materialgjenvinning fom 1.9.2017 frem til 31.10.2017.

 

Tilleggsgodtgjørelse gjelder for to måneder: kr 500,- /tonn, med vanlig godtgjørelse blir dette til sammen kr 900,- /tonn.

 

 • For levering til Norfolier/Folldal: Tilleggsgodtgjørelsen inkluderes i den samlede betalingen.

 • For levering til øvrige gjenvinnere eller tradere: Tilleggsgodtgjørelsen faktureres på vanlig vis.

 

Hva må du gjøre ved rapportering?

    • Bruk ny fraksjon som heter H&I Farget folie med tilleggsstøtte

    • Du blir bedt om å legge inn bilder (gjelder fom. i dag (19.09))

    • GPN kan/vil på stikkprøvebasis be om dokumentasjon på leveranser i september som har fått tilleggsgodtgjørelse.

      

Tilleggsgodtgjøreslen gjelder kun farget/blandet folie.

 

GPN vil også kunne tilby oversikt over ulike fungerende avsetningsalternativer dersom det er ønskelig.