Undersøkelse: Kildesortering av plast - drivere og barrierer

Undersøkelse: Kildesortering av plast - drivere og barrierer

Undersøkelse gjennomført av Kantar for å kartlegge drivere og barrier for sortering av plastemballasje.

Forum for sirkulær plastemballasje ble lansert under Arendalsuka 2018 for å mobilisere til felles innsats for bærekraftig bruk av plastemballasje. Forumet er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom emballasjekjedenes aktører, relevante fagmiljøer og representanter for retur- og gjenvinningsselskapene. For å kartlegge drivere og barrierer til veikartet ble det 1. kvartal 2019 gjort en omfattende forbrukerundersøkelse, gjennomført av Kantar. Undersøkselsen viser bl.a. at:
  • 7 av 10 personer oppgir at de kildesorterer nesten all plasten
  • de fleste mener det er greit å forstå hva som skal kildesorteres som plast
  • 8 av 10 mener sortering av plast har stor betydning for miljøet 
  • de vanligste grunnene for ikke å sortere plast skyldes jobben med å sortere, usikkerhet knyttet til sortering og mangel på god sorteringsløsning
Undersøkelsen er Grønt Punkt Norges eiendom og resultater kan ikke publiseres videre uten samtykke. Last ned undersøkelsen her. 

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje