Stor suksess med Atle Antonsen!

25.04.2016 | Nyhetsbrev

Første kampanjeperiode i "Ta deg sammen"-kampanjen er nå overstått. Vi gleder oss over et enormt engasjement, positive tilbakemeldinger og stor synlighet.

Første kampanjeperiode i "Ta deg sammen"-kampanjen er nå overstått. Vi gleder oss over et enormt engasjement, positive tilbakemeldinger og stor synlighet.

15. mars slapp vi første film på Facebook. Den skjøt fart umiddelbart, i all hovedsak organisk, kun med hjelp av litt kjøpt starthjelp. Til sammen har vi nådd godt over 1 millioner personer, fått 507 000 visninger og blitt delt over 3 000 ganger. Film to ble sluppet kvelden etter og film tre to dager etter dette igjen. Da hadde filmen begynt å gå både på lineær- og web-TV. På Facebook alene har filmene nå nådd godt over 2 millioner mennesker og oppnådd nær 1 million visninger. Dette karakteriseres som unikt og svært sjelden av medieekspertene.

De tre første filmene startet å gå på lineær- og web-TV 17. mars og gikk deretter i tre uker. På Web har man blitt eksponert på kanaler som VGTV, TV2, MTG, Norsk toppfotball, Startsiden, etc. På lineær på stort sett alle kommersielle TV-kanaler, med hovedvekt på TV2. Vi har satt opp en primær målgruppe med menn 30-59 år, sekundær målgruppe alle mellom 25 og 50 år. I primærmålgruppa skal 85 prosent av befolkningen ha sett én film eller flere, hele 61 prosent fire ganger eller flere. Dette er et godt trykk!

Filmene ble målt i løpet av siste kampanjeuke. I denne målingen kartlegger vi både hvor godt filmene blir likt, om budskapet når frem og vi prøver også å få klarlagt om den gjør noe forskjell i folks kildesorteringsvaner. Vi har fått noen foreløpige tilbakemeldinger på måling og det er hyggelig lesestoff. Det er minst 73 prosent oppmerksomhet på kampanjen (som har sett minst én av filmene). Over 50 prosent har svart «enestående» på spørsmål om hvilket ord de synes best beskriver filmen. Mer kommer i neste nyhetsbrev.

Kampanjen har nå tatt en pause frem til rett over 17. mai. Da slipper vi to nye filmer på Facebook og et par uker etter det også på lineær og web-TV. Samtidig vil vi også kjøre filmbannere i nettaviser lokalt. Dette vil de største kommunene og IKS bli underrettet om kort tid. Enn så lenge:

Det er ikke så vanskelig å kildesortere vet du, du må bare ta deg sammen!