Stikkord: ‘Lokalsamfunnsmobilisering'

Stikkord: ‘Lokalsamfunnsmobilisering'

Plastreturs Miljøprosjekt støtter miljøprosjekter som bidrar til forebygging eller opprydding av plastforsøpling. I 2017 var Våre Strender et av disse prosjektene med visjonen: «Vi har en drøm om å skape en holdningsendring hos folk i lokalsamfunn til hva vi gjør med plastprodukter som ender opp i strandsonen».

Plastretur har så langt gitt støtte to ganger i året til miljøprosjekter som bidrar til forebygging eller opprydding av plastforsøpling, kunnskapsoppbygging rundt plastforsøplingsproblematikk eller bidrar til økt plastgjenvinning.

Våre Strender – ‘adopter en strand’
I fjor ble denne støtten blant annet tildelt miljøprosjektet Våre Strender, som i sin årsrapport fra 2017 takker Plastretur for at de både har trodd på- og hjulpet med midler inn i prosjektet.

Prosjektleder for Våre Strender, Roger Ehnebom, forteller om tilretteleggingen av et ryddeprosjekt på denne størrelsen. I 2017 samlet de inn 7000 kilo plast.

-Virkemiddelet har vært å la organisasjoner, bedrifter, offentlige instanser og privatpersoner adoptere en strand/bukt/kystlinje i Raet Nasjonalpark, som grovt sett strekker seg fra Tvedestrand til Grimstad, som de må rydde minst én gang om våren og én gang om høsten. Det plasseres et antall ryddekasser på strategiske steder som inneholder sekker, ryddehansker og lodd fra Kystlotteriet. Ryddekassene har et skilt med bruksanvisning der det siste punktet er kontakt med Våre Strender, hvorpå vi kontakter renovasjonsbil og denne henter søppelet og kjører det til renovasjonsmottak.

Uvurderlig hjelp
Våre Strender hadde først et fire måneders pilotprosjekt i 2016 hvor de jobbet med kunnskaps- og nettverksbygging. Kystlotteriet var et av virkemidlene som ble implementert i Arendal som en del av søppelryddingen.

 -Vi har hatt uvurderlig drahjelp fra Plastreturs Miljøprosjekt, Hold Norge Rent, Kystlotteriet og de som har utgjort Samarbeidsrådet for Våre Strender i 2017. For å kunne oppnå en kontinuerlig strandrydding som så og si går av seg selv, er det helt essensielt med et godt smurt nettverk av samarbeidspartnere. I dette tilfellet har det vært Styret i Raet Nasjonalpark, Nasjonalparkforvalteren, Statens Naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten, Agder Renovasjon og en koordinator - som her er Våre Strender. Dette samarbeidet er etablert gjennom 2017 og effekten av virkemidlene våre vil for alvor begynne å vise seg i løpet av 2. halvår i 2018.

FOTO: Danny Santana


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.