Slik fjernet de Carbon Black fra isboksen

Slik fjernet de Carbon Black fra isboksen

Etter et år med leting, testing, utvikling og smaking har Diplom-Is funnet et alternativ som gjør at de svarte isboksene nå kan sorteres og gjenvinnes.

De fleste vil kanskje ikke se forskjellen, men de svarte Royal isboksene til Diplom-Is er skiller seg fra de gamle. For ved å fjerne fargestoffet Carbon Black har de økt gjenvinnbarheten på 130 tonn plast i året.

Å bytte ut et svart fargestoff med et annet høres kanskje ut som en enkel sak, men det ligger mye arbeid og et år med leting, testing og is-smaking bak.

 

Innovasjonsarbeid

Emballasjeutvikler Meggie Söderfjärd fra Diplom-Is (nå ansatt i Tine) har sammen med emballasjeleverandøren Berry Superfos jobbet intenst med å finne et alternativ til den gamle Carbon Black emballasjen.

– Da vi bestemte oss for å gå bort fra Carbon Black i isboksene fant vi ut at leverandøren vår ikke hadde en svart masterbatch uten det fargestoffet. Dermed måtte vi teste flere masterbatcher fra ulike underleverandører før vi endte opp med en vi og Berry Superfos er fornøyd med, sier Söderfjärd.

En masterbatch er et tilsetningsstoff som brukes til å fargelegge plastemballasje. For å oppnå en sterk svartfarge som i tillegg ivaretar en god lysbarriere, blandes ofte fargestoffet Carbon Black i masterbatchen.

Royal isboks med blå innfargingIKKE VALGT: Denne masterbatchen ble ikke valgt fordi den ble for blå. Foto: Diplom-Is.

 

– Har det vært aktuelt å gå bort fra svart på Royal-boksen, for å gjøre den enda mer gjenvinnbar? 

– Vi er klar over at en annen farge ville økt gjenvinnbarheten enda mer, men svart er viktig for merkevaren, i tillegg bidrar den til ekstra god kvalitet på isen på grunn av lystetthet. Noe som har vært viktig siden dette er Diplom-Is sin premium is, sier Meggie Söderfjärd.

Smaksprøver av isTESTING: Smaksprøver underveis i prosessen. Foto: Diplom-Is

Viktig lysbarriere

For å sikre nettopp kvaliteten på isen har det blitt mange tester og smaksprøver. Isboksene med de ulike masterbatchene ble blant annet utsatt for lys før de ble smakstestet.

– Melkeprodukter er veldig utsatt for oksidering, noe lysbarrieren forhindrer. Carbon Black sørger for 100 prosent lystetthet, så vi måtte teste ulike innblandinger for å sørge for den samme lystettheten, sier Roland Lingman, director Sales & Marketing i Berry Superfos som er emballasjeleverandøren til Diplom-Is.

Til slutt utviklet Diplom-Is og Berry Superfos en masterbatch og dermed en isboks som tilfredsstilte kravene til både gjenvinnbarhet og kvalitet.

– Det har vært en tidkrevende, men utrolig lærerik og morsom prosess og et spennende samarbeid, sier Meggie Söderfjärd og får støtte av Roland Lingman.

Nå vil trolig flere produsenter få nytte av innovasjonsarbeidet.

– Vi har diskusjoner med flere selskaper som er interessert i å gjøre det samme på sin Carbon Black emballasje, sier Lingman.

Han legger imidlertid til at dette er en endring som koster penger.

– Diplom Is har tatt et valg om å velge bærekraft. Det koster å drive utvikling og svart emballasje uten Carbon Black er dyrere, men det er et valg man må ta.

Berry Superfos leverer emballasje til hele Europa og ifølge Lingman er det i Norden søkelyset på gjenvinnbar emballasje er størst.

– Vi får veldig mange spørsmål om dette nord i Europa, men kommer du lenger sør er de ikke så opptatt av det, sier han.

– Det tror jeg vil endre seg. For oss handlet det om at når vi vet at denne emballasjen er utfordrende så ville det være for dumt å ikke gjøre noe med det, påpeker Meggie Söderfjärd


Sertifisert av Suez Circpack

Underveis i arbeidet har Royal-emballasjen også blitt testet på sorteringsanleggene til ROAF og IVAR. I tillegg har den blitt sertifisert som gjenvinnbar gjennom Suez Circpack og blitt klassifisert som “B RecyClass” i en skala fra A til F. Emballasjen ble trukket for fargen og for trykk direkte på boksen.

– Det har vært viktig for oss å få denne sertifiseringen for å være sikre på at vi har gjort gode valg. Så vi er veldig takknemlige for at Terje Skovly i ROAF, Karl Riska hos IVAR og Sebastian Bidmon og Vincent Mooij i Suez Circpac har vært så behjelpelige i prosessen, sier Söderfjärd.


Carbon Black:
Er et fargestoff som sørger for lystetthet.
Fargestoffet hindrer også refleksjon, noe som gjør at de fleste NIR-maskiner på dagens sorteringsanlegg ikke klarer å lese fargen. Dermed blir ikke plastemballasjen utsortert til gjenvinning til tross for at plasten er gjenvinnbar.
Grønt Punkt Norge anbefaler derfor å fjerne Carbon Black i emballasje. Det er også større etterspørsel etter gjenvunnet materiale som ikke er sterkt innfarget. Derfor vil hvit eller blank plast gi bedre gjenvinnbarhet.

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje