Serminarprogram Emballasjeoptimering, Trondheim

11.05.2018 | Nyhetsbrev

Program for Optimeringsseminar Trondheim

Seminartema:          Emballasjeoptimering

 

Sted:                       Scandic Solsiden, Trondheim

 

Tid:                         Dato 13. juni 2018, kl.  09.30-13.00

 

Møteleder:

 Kl. 09.30-10.00        Kaffe / Registrering av deltakere

 Kl. 10.00-10.30       Nye rammevilkår for emballasje i Norge og Europa

                               Dir. Kari Bunes, Emballasjeforeningen

 Kl. 10.30-11.00       Hva er emballasjeoptimering?                       

                               Yngve Krokann, Undervisningsleder Emballasjeforeningen

 Kl.11.00-12.30        Emballasjeoptimering i praksis

  • Tommen Gram AS, Markedssjef, Jan Brunborg
  • Ranheim Paper & Board, Salgssjef, Kyrre Auran

 Kl. 12.30-13.00   Innsamling & Gjenvinning av brukt emballasje i Norge, Analytiker Sjur Kvifte Nesheim, Grønt Punkt Norge AS            

 Kl. 13.00-14.00         Lunsj

Seminaret vil gi deltakerne et godt og helhetlig innsyn i hva som gjelder og vil være retningsgivende for arbeidet med emballasjeoptimering. Hvilke regler og lover bedriften må følge for å sende sine produkter ut på markedet.

Målgruppe:

Målgrupper er alle som arbeider med emballasjeutvikling, markedsføring, salg og innkjøp av emballasje, forskning og utvikling. De samme regler vil gjelde også for importører av emballasje og ferdigpakkede varer.

Deltakere vil få utdelt seminarmateriale med referanse til innleggene.

Praktiske opplysninger:                                                       
Seminaret starter med kaffe /registrering kl. 09.30, foredragene starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 14.00

Deltakeravgift:                                                                                      
For medlemmer i DNE og Grønt Punkt Norge er seminaret gratis.