Rundballefolie – utfordringer og muligheter!

Rundballefolie – utfordringer og muligheter!

I takt med teknologisk utvikling og nye muligheter er det nå på markedet rundballefolie som er fremstilt av annet enn jomfruelig PE.

For optimal innsamling og gjenvinning må man kjenne til de ulike typene plast og håndtere disse som beskrevet under.

1.  Jomfruelig PE

 Også kjent som: Fossil plast
 
Den vanligste plasttypen brukt i landbruksfolie. Denne plasten er fremstilt av olje/gass.

  • Samles inn og gjenvinnes. Ta kontakt med din innsamler

2. Gjenvunnet PE

Også kjent som: Resirkulert PE plast, Grønn-PE

Rundballefolie hvor hele eller deler av folien er laget av gjenvunnet PE.

  • Samles inn og gjenvinnes sammen med jomfruelig PE. Ta kontakt med din innsamler.

 3. Grønn-PE

Også kjent som: Bio-plast

I gjenvinning behandles denne plasttypen på samme måte som jomfruelig PE. I denne plasttypen er byggesteinene/molekylene de samme som i jomfruelig PE. Rundballefolie i grønn-PE er helt eller delvis laget av fornybart materiale (sukkerrør, trevirke), men som ikke er nedbrytbart.

  • Samles inn og gjenvinnes sammen med jomfruelig PE. Ta kontakt med din innsamler.

 4. Laminater

Også kjent som: Flerlagsplast.

Laminat er definisjonen på plast som er satt sammen av lag med ulike typer plast. Disse lagene er ikke-synlige. Lagene er så tynne og sammensatte at folien framstår som et enkelt lag. For å finne ut om det er laminat eller ikke, se på merkingen på emballasjen eller ta kontakt med leverandøren. 

  • Samles inn separat. Ta kontakt med din innsamler.

5. Kompostérbar plast

Også kjent som: Grønn PE, nedbrytbar plast

Rundballefolie som er fremstilt av bio-basert materiale – og som er kompostérbar. Selv små mengder av denne typen plast inn i sorteringen av de andre plasttypene vil ødelegge disse, og er derfor uønsket inn i innsamling til gjenvinning. Kompostérbar plast kan leveres til egnet anlegg for slikt, eller som restavfall. Ta kontakt med leverandøren ved usikkerhet.

  • Denne type plast er ikke med i Grønt Punkts finansieringsordning og da ikke en del av den vårt innsamlingssystem.

 6. Kjemisk nedbrytbar plast

Også kjent som: OXO-nedbrytbar plast.

Dette er jomfruelig PE som er tilsatt ulike kjemikalier som bryter plasten ned i mikro-plast, men som aldri vil forsvinne helt. Nedbrytningsprosessen fortsetter videre i verdikjeden. Denne plasttypen er derfor uønsket i innsamlingen av de andre plasttypene. Har du noe du ønsker å bli av med kan det leveres som restavfall. Ta kontakt med leverandøren ved usikkerhet.

Farget rundballefolie (blant annet rosa, grønn og sort)

Den vanligste fargen på rundballefolie er hvit. Det har de siste årene kommet rundballefolie med annen farge, blant annet årets rosa «traktoregg». Materialgjenvinning av farget rundballefolie skjer på samme måte som med hvit. Utfordringen med farget plast etter materialgjenvinning er at markedsetterspørselen er lavere grunnet færre bruksområder på farget regranulat (gjenvunnet plast). Den er derfor mindre attraktiv hos gjenvinnere og gir utslag i lavere priser gjennom hele kjeden.

  • Farget rundballefolie bør derfor holdes adskilt fra annen rundballefolie både ved lagring og levering til innsamler.

Av Roger Eibakk, Næringsansvarlig Grønt Punkt Norge AS

Se også: Hvorfor er det miljøgebyr på landbruksplast

Mer om innsamling av landbruksplast

 

 

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje