Regjeringen positiv til næringslivets plastposeløsning

23.06.2017 | Nyhetsbrev

Ny avfallsmelding fremlagt 21. juni signaliserer at myndighetene er positive til næringslivets egen løsning på EUs krav til plastposer.

I EUs nye emballasjedirektiv er det tatt inn krav til tiltak som skal redusere bruk av plastbæreposer. Ifølge direktivet kan landene velge mellom to ulike løsninger: Sikre at forbruket går ned til 40 plastbæreposer per innbygger innen 2025, eller at forbruker må betale for posene.

Bør handelen selv ta ansvaret?
I Norge bruker vi omlag 180 poser per innbygger, og over 80 prosent av disse blir gjenbrukt, blant annet i avfallshåndteringen. En drastisk reduksjon i antall poser vil kunne medføre at husholdningene må kjøpe avfallsposer, noe som vil gjøre at ”vinninga går opp i spinninga”. For å oppfylle EUs krav i møte har et samlet næringsliv, gjennom Grønt Punkt Norge, foreslått at myndighetene lar handelen selv ta ansvaret for å oppfylle EU-kravene. Næringslivets forslag er at det legges på 50 øre på hver bærepose som i sin helhet skal brukes til miljøtiltak knyttet til plast, for eksempel opprydningsaksjoner. Handelen mener dette er mer målrettet og langt bedre enn en eventuell fiskalavgift som forsvinner inn i statskassen.

Støtte fra Regjeringen
Onsdag 21. juni ble regjeringens stortingsmelding, ”Avfall som ressurs”, lagt frem. Under fremleggelsen trekker Helgesen særlig frem næringslivets forslag. - Vi har vært i dialog med bransjen og vi sier i denne meldingen at vi stiller oss positive til en bransjebasert løsning for å gjennomføre direktivets krav når det gjelder plastposer og vil fortsette dialogen med bransjen om det, uttalte han.

Grønt Punkt Norge ser frem til en fortsatt positiv dialog med miljømyndighetene som skal resultere i en øremerket, bransjedrevet løsning. Denne løsningen mener vi både vil være bedre for miljøet og i tillegg en langt rimeligere løsning enn den fiskalavgiften som Miljødirektoratet tidligere har foreslått.