Populære interne plastkurs

30.03.2017 | Nyhetsbrev

Plast er kun en liten del av det innsamlere driver med til daglig. Håndtering av plastemballasje er ressurskrevende og krever en del kunnskap, derfor arrangerer Grønt Punkt Norge åpne og bedriftsinterne plastkurs.

Plast er kun en liten del av det innsamlere driver med til daglig, det er ressurskrevende, og krever en del kunnskap. Dette er noe av årsaken til hvorfor plastkurs og kunnskap rundt plastemballasje er så viktig å formidle. Når man møter innsamlere på bl.a. plastkurs resulterer dette veldig ofte til en lavere terskel for spørsmål og diskusjon, samt lettere for innsamlerne å ta kontakt med oss i GPN ved en senere anledning. Summen er økt kunnskap, sterkere tilknytning til GPN og i sum et bedre produkt ut mot avfallsbesitterne, altså kundene!

Felleskurs rundt om i landet
Vi tilbyr både felleskurs, hvor flere innsamlere kan melde seg på. Felleskurs settes opp i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Gardermoen. De er mer generelle, og terskelen for å spørre om noe internt er veldig høy.

De bedriftsinterne kursene avholdes hos respektive innsamler og bidrar til å løfte kunnskapen i hele bedriften: både hos selgere, administrasjon, sjåfører og de ute på anlegget. Her er terskelen veldig lav for å begynne å diskutere utfordringer og løsninger. Det blir snakk om konkrete utfordringer man har internt og evt eksternt, og hvilke løsninger man sammen i bedriften kan finne. Det handler om at hele bedriften bidrar i samme retning, sammen på kurset! Kunnskapsoverføring mellom avdelinger er grunnlaget for gode løsninger som fungerer.

Dette inneholder kursene
Kursene inneholder: presentasjonsrunde, konkurranse, litt om Grønt Punkt Norge, gjenvinning av plast, plastfraksjoner, markedsbearbeiding, hvordan oppnå god dialog med kunden, og hvordan kunne gi ett godt tilbud med gode løsninger. Temaene er viktig og er godt mottatt av deltakerne.

Disse kursene har vi gjennomført
Etter vår vellykkede «Innsamler dag» i November 2016 har vi hatt økt pågang på ønske om interne kurs. I 2017 har vi pr. i dag avholdt 6 kurs.

Januar:

  • Perpetuum, 18 deltakere, her var det også med noen mindre innsamlere som Perpetuum samarbeider tett med.
  • RIR, 16 deltakere.
  • Østlandet Gjenvinning avd. Gjøvik, 19 deltakere.
  • Østlandet Gjenvinning avd. Hamar, 20 deltakere.

Mars:

  • Finnmark Ressursselskap, 21 deltakere, her var det også med noen andre innsamlere som de samarbeider tett med.
  • Westco Miljø, 15 deltakere både fra avd. på Forus og fra Vigrestad.

Dette planlegger vi fremover:

  • NG avd. Førde
  • Felleskurs Stavanger, Trondheim, Tromsø, Gardermoen.
  • Intern kurs til de som ønsker.

På kursene er det alltid god stemning, og det er rom for mange spørsmål og diskusjoner. Tilbakemeldingene på disse kursene har vært meget positive.

Ta kontakt med Roger for avtale om internt kurs eller informasjon om de åpne kursene som arrangeres til høsten.