Plastløftet begeistrer

Plastløftet begeistrer

Grønt Punkt Norges medlemmer som har tatt Plastløftet, møttes i oktober for tredje og siste fagdag i år. Salen på Sentralen talte over 120 engasjerte deltagere. Programmet var variert om alt fra dagens utfordrende plastmarked til fremtidens mulige løsninger, og gode eksempler på at små grep gjør en stor forskjell ble demonstrert.

Bedrifter som tar Plastløftet, forplikter seg til å:

  • Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
  • Kutte unødvendig bruk av plast
  • Designe for gjenvinning

Grønt Punkt Norges leder for gjenvinning, Svein-Erik Rødvik var først ute, og kunne fortelle om plastens vei fra kjøkkenbenk til gjenvunnet materiale. Interesserte tilhørere fikk svar på mye av det som bekymrer når det gjelder håndtering av plastemballasjen.

 

Vellykkede prosjekter


Salen fikk deretter innblikk i hvordan emballasjeprodusenten Moltzau tenkte, da Erik Hanseid tok oss gjennom prosessen i utviklingen av nye blåbærkartonger for BAMA.
Administrerende direktør Liv Tveter holdt innlegg om Kinnarps bruk av filttepper og papp som flergangs-emballasje når de frakter møbler, som motvekt til bransjens tradisjonelle bruk av mye engangsemballasje.

Liv Tveter, Kinnarp
Liv Tveter


Emballasjedesigneren Sigrid Søvik, fra Kari Traa, fortalte hvor sammensatt det hele er, når kundene helst skal se både farger og materiale på undertøy, samtidig som man skal tenke på blant annet fuktbarrierer, lang transport og monomateriale i emballasjen. Produktene skal gjerne henge på vegg, og Søvik forklarte hvordan de gjorde bruk av bilde i stedet for vindu, og byttet ut den lille plastkroken på toppen med en i kartong, og på denne måten kuttet store mengder plast.


Sigrid Søvik, Traa
Sigrid Søvik


Spylervæske på melkekartong


Dagens snakkis var nok Bernt Rognlien, gründer og leder av Bjørkes Kjemi, som levende fortalte hvordan han midt i frokosten så en død isbjørn med magen full av plast på morgennyhetene. Han fikk da ideen om å fylle spylervæsken sin på kartonger i stedet for plastkanner. I dag er kartongene med spylervæske i salg. Dette viser hvordan en liten familiebedrift kan gjøre en forskjell ved aktive valg, og skapte stor inspirasjon og begeistring i salen.

 


Bernt Rognlien
Bernt Rognlien


Grønt Punkt Norges Johannes Daae, ledet den påfølgende panelsamtalen, før Hege Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, guidet salen gjennom EUs intensjoner og nye regelverk, blant annet for engangsartikler av plast , som blir gjennomgripende og vil iverksettes raskt.


Meny var representert ved Erik Halstensen, som kunne vise hvordan store bedrifter oppnår store plastkutt ved relativt enkle grep. Ved å innføre salatbeger i papp, demoskåler i palmeblad og trebestikk, har de kuttet den totale plastbruken med 75 tonn fra 2017 til 2018. Nettopp fordi de har store volumer gir små grep betydelige resultater.

Rømmebeger i kartong, TINEs nye pilotprosjekt som i løpet av 10 uker skal testes i landets Kiwi butikker, ble presentert av Benedikte Willeke Romen, mens spiselig emballasje fra Bako ble omtalt av Stine Thorud.


Grønt Punkts Norges nye verktøy


Den nyutviklede gjenvinningskalkulatoren, som vil hjelpe å beregne graden av gjenvinnbarhet under utvikling av ny emballasje, ble for første gang vist. Kalkulatoren blir eksklusiv for medlemmer, og dekker for øyeblikket mest plast, men skal etterhvert favne om alle emballasjetyper.
Deltagerne testet kalkulatoren med egne produkter under stor konsentrasjon.


 
Konsentrert testing av Gjenvinningskalkulatoren


Maria Hammer Hardie og Hanne Fjellstad fra Unil snakket om hvordan de har arbeidet med plastløftet, mens Jørgen Ingeberg fra Emballasjeforeningen beskrev et prosjekt inngående, og alle fikk med denne gjennomgangen demonstrert hvor komplekst det er å finne et alternativ til plast til et enkelt produkt, både praktisk, regelmessig og ikke minst økonomisk.

Nyutvikling av emballasje skjer i rask fart over hele verden. Fra England kom Simon Balderson fra Sirane, som jobber med papirkombinasjoner med ulike bio-barrierer. Han viste hvordan de har utviklet papirkvaliteter som kan brukes i pakkemaskiner beregnet på plast, og kaller det «Earth Paper». Han mener det er essensielt å utvikle emballasje som kan konkurrere med plast både på egnethet og pris, men presiserte at «It`s a tough act to follow».

Veikartet for sirkulær plastemballasje

 

Ellen Behrens, direktør bærekraft i Orkla, og leder for “Forum for sirkulær plastemballasje”, avsluttet dagen ved å ta oss gjennom arbeidet med veikartet, og hvordan man ser for seg fortsettelsen gjennom et arbeidende sekretariat.


Ellen Behrens


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.