Plast fra havbruk får nytt liv

Plast fra havbruk får nytt liv

Norwegian Plastic Recycling AS forvandler plastavfall fra havbruksnæringen til ny råvare, som blant annet Snøhetta og McDonalds bruker. Samtidig opplever de at mange norske selskaper er skeptiske til å bruke resirkulert plast.

I 2017 bestemte innsamleren Containerservice Ottersøy seg for å utvikle virksomheten sin, ved å opprette selskapet Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) og starte med plastgranulering på anlegget sitt på Matmortua i Trøndelag. I dag produserer de plastråstoff fra utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen. I tillegg håndterer de også tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen.

 

Bilde av granulat

  

Snøhetta og McDonalds

På kundelista til NOPREC er blant annet Snøhetta, som sammen med Nordic Comfort Products har brukt den resirkulerte plasten fra Ottersøya til å produsere den stablebare og miljøvennlig stolen S-1500. 

McDonalds har også fått interesse for plasten som er samlet inn langs norskekysten. De har brukt den til å produsere nye serveringsbrett, og har nettopp bestilt 10 tonn resirkulert plast som skal bli til 30.000 nye brett til hele Skandinavia.

 

Mobil kvern og kverneteam

Historien til Containerservice Ottersøy startet i 1979, og siden har selskapet utviklet seg enormt. Fra 1997 har de konsentrert seg om plast fra landbruk, fiskeri og havbruk, noe som har gjort dem til en av landets største innsamlere av plast.

Med en mobil kvern og et eget kverneteam sørger de for innsamling av særlig merder og fôrrør langs hele kysten.

 

EGEN KLIPPER: For å forhindre mikroplast under klippingen har Containerservice Ottersøy utviklet sin egen klipper til den mobile kvernen. FOTO: CONTAINERSERVICE OTTERSØY

 – Det er utfordrende å samle inn plastavfall fra havbruksnæringen fordi det er store mengder og mange tonn som ofte må dras på land før det kvernes på stedet, sier daglig leder Tom Richard Hamland.

Fra kysten blir den kvernede plasten fraktet til anlegget på Ottersøya hvor det siden sommeren 2017 har blitt granulert til ny plastråvare.

 

MOBIL KVERN: Den mobile kvernen gjør det mulig å samle inn plast på en effektiv måte langs hele kysten. FOTO: CONTAINERSERVICE OTTERSØY

 

Skeptiske produsenter

– Ved at vi har samlokalisert de to selskapene er det lett å kontrollere og spore avfallet fra det meldes inn fra kunden, til det kjøres ut som plastgranulat. Mye av motivasjonen vår for å starte opp dette anlegget er at vi ønsker å drive den norske sirkulærøkonomien framover ved å kjøre plastavfall fra Norge tilbake i norsk plastproduksjon, sier Tom Richard Hamland.

Selv om de har fått enkelte profilerte norske kunder, selger de fortsatt mest granulat til utlandet. Det skulle gjerne Hamland ha sett en utvikling i.

– Vi opplever at norske produsenter fortsatt er litt skeptiske til å bruke resirkulert plast i stedet for jomfruelig plast, sier han.

For NOPREC har det derfor vært viktig å samarbeide med Sintef og DistriktForsk for å få på plass datablad som underbygger at de selger granulat med god kvalitet.

– Vi har en kjempestor fordel ved at plastavfallet vi granulerer er veldig rent, sammenlignet med mye annet plast, påpeker Hamland.

 

Unik mulighet

For å sørge for en sirkulær økonomi er vi avhengig av at produsenter og næringsliv er villige til å bruke resirkulert plast. Grønt Punkt Norge jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen rundt dette, og har lansert Plastløftet der norske bedrifter blant annet skal forplikte seg til å bruke mer resirkulert plast.

– Det er synd at NOPREC opplever skepsis i Norge. Dette er en unik mulighet til å få plast som er produsert, brukt og resirkulert i Norge tilbake i vårt eget kretsløp ved å bruke det på nytt i nye norske produkter, sier utviklingssjef Lars Brede Johansen i Grønt Punkt Norge.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.

* Vi har sommerferie frem til uke 32