Nye transportavtaler med Bring og DSV

10.10.2022 | Nyhetsbrev: Kommuner/IKS

Det er inngått avtale med to transportører for å sikre forutsigbar transport.

Grønt Punkt Norge har på vegne av Plastretur, inngått avtale med både DSV og Bring for transport av plastemballasje fra kommuner/IKS og til finsortering i Tyskland. Det er også inngått avtale på vegne av Norsk Returkartong med DSV for transport av drikkekartonger til gjenvinning ved Fiskeby Boards i Sverige.

Tidligere var Bring eneste transportør, men det siste året har det både oppstått sjåfør- og bilmangel i transportbransjen. For å sikre tilgjengeligheten har det derfor også blitt inngått avtale med DSV.

– Vi tror at en delt løsning med to transportører kan sørge for en større forutsigbarhet, som i enda større grad vil sikre henting til avtalt tid. Med to selskap har vi en større bilpark tilgjengelig. Mangel på tilgjengelig transport har vi sett har vært sårbart de siste årene, sier Kristian Nordby som er prosjektleder for kommuner i Grønt Punkt Norge.

Avtalene med DSV og Bring gjelder for transport av plastemballasje fra norske kommuner og IKS, til de tre tyske sorteringsanleggene Grønt Punkt Norge, på vegne av Plastretur, har inngått avtale med. Les mer om hvilke anlegg det er her.

I likhet med tidligere avtaler, har det også i denne anbudskonkurransen, blitt satt et premiss om at transporten til Tyskland skal skje via tog der dette er mulig.

Nye transportavtaler med Bring og DSV

NYE AVTALER: Det er inngått avtaler med DSV og Bring. FOTO: Grønt Punkt Norge