Ny næringsavtale for 2016-2017

25.01.2016 | Nyhetsbrev

Vi ønsker at du som innsamler fortsatt skal være en del av Grønt Punkt Norges returordning og bidra til økt innsamling og gjenvinning av plastemballasje.

Vi har derfor tilbudt dagens næringsinnsamlere fornyelse av avtale om innsamling og gjenvinning av plastemballasje fra næringsliv. Avtalen gjelder 2016 og 2017 og inneholder en del endringer i forhold til tidligere avtale. For å motta godtgjørelser for plastemballasje sendt til gjenvinning fra 1. januar i år må den nye avtalen signeres og være oss ihende innen 10. februar.

Det ble sendt ut e-post 22.12.15 vedrørende tilbud om å inngå ny næringsavtale for 2016-2017. 13. januar ble det sendt ut en ny e-post med veiledning for hvordan signere avtalene elektronisk.

Slik inngår du ny avtale

Tegning av elektronisk næringsavtale er åpen frem til 10. februar via denne linken eller rapportweb.grontpunkt.no. For å hente korrekte opplysninger om din bedrift, kreves pålogging. Mange av dere har påloggingsmuligheter fra tidligere, da benyttes enkelt og greit den ID og passord du allerede har. Dersom du ikke har vært pålogget i vårt system tidligere, gjelder følgende:

  1. Vi har laget påloggingsID som består av de tre første bokstavene i (første) fornavn og de tre første bokstavene i (første) etternavn. ÆØÅ kan benyttes. (Min (Svein Erik Strand Rødvik) pålogginsID blir da «svestr». Passord er for alle satt til «Plast2016». MRK store og små bokstaver gjelder.
  2. Når du har logget på, ligger det en nyhet på første side: trykk på linken i teksten for å komme til avtale-veilederen på nett.

Det har allerede kommet mange nysignerte avtaler og det kommer daglig inn stadig flere.

Behandling og tilbakemelding med kontra-signert avtale vil ta noe tid og vi satser på en samlet utsendelse til alle næringsaktører i løpet av uke 5.

Godkjente avsetningsavtaler

Det skal i tillegg søkes om godkjente avsetningskanaler (bortsett fra EuCertPlast godkjente gjenvinnere), og dette omfattende arbeidet vil ta tid både for avsetningskanalen og hos oss for senere godkjennelse. De nåværende (fra 2015) avsetningskanaler kan derfor benyttes frem til og med 30. mars. Det vil bli informert grundigere om dette i en egen utsendelse i uke 4.

Dersom du har problemer med pålogging eller annet i forbindelse med dette: svar da til innsamling@grontpunkt.no og vi vil svare så raskt som mulig.