Materialgjenvinning i fokus - bortfall av energiplast

08.12.2015 | Nyhetsbrev

I tråd med forslagene fra EU og signaler fra norske myndigheter skal avfallspyramidens innhold forsterkes ved å ha økt fokus på materialgjenvinning.

Grønt Punkt har gjennom lengre tid bevisst ønsket å redusere mengden energiplast og fra nyttår bortfaller denne som egen fraksjon i våre ordninger.

Energiplastemballasje har blitt marginalisert da denne kvaliteten de siste årene typisk blandes med restavfall og sendes til energigjenvinning. Grønt Punkt har gjennom lengre tid bevisst ønsket å redusere mengden energiplast. Dette er gjort ved å gå fra gratis henting, via regulering på maks 25 % av total mengde plastfraksjoner, til de siste års maksgrense på 10 %.

I samtaler med innsamlere, både landsdekkende og lokale, har vi fått forståelse for at en slik utvikling er riktig og viktig. Og at det naturlige neste trinnet er å fjerne denne fraksjonen helt. Dette gjøres altså i nye avtaler fra nyttår.
Det vil fortsatt være mulig å søke om dispensasjon for blodtilsølt og tilsvarende plastemballasje hvor eneste mulighet er energigjenvinning.

De som evt. har en slik dispensasjon allerede må søke på lik linje som alle andre. For dispensasjon må det påregnes bedriftsbesøk og avfallsoptimaliseringstiltak satt i system av kunde i samråd med innsamler. GPN bidrar gjerne i en slik prosess.

Blandet plastemballasje til materialgjenvinning
I kommende avtaleperiode innføres det en ny fraksjon som er kalt: Blandet plastemballasje til materialgjenvinning. Det vil gi mulighet til å motta blandet plastemballasje på anlegget til en pris innsamler fastsetter selv (altså ikke gratis mottaksplikt), for deretter å videresende denne til sorteringsanlegg. Disse sorteringsanleggene må akkrediteres av GPN før utbetaling av godtgjørelse kan skje.Dette gjøres for å sikre sporbarhet og kontroll på emballasje til materialgjenvinning.

Søknad og akkreditering vil skje ut fra samme prinsipper som akkreditering av tradere (se egen sak).