Kvalitetsstatus plastemballasje fra husholdninger

30.01.2015 | Nyhetsbrev

I 2014 gjennomførte Grønt Punkt kvalitetsrevisjoner hos 40 av de 68 selskap som har kommuneavtalen for plastemballasje.

I 2014 gjennomførte Grønt Punkt kvalitetsrevisjoner hos 40 av de 68 selskap som har kommuneavtalen for plastemballasje.

Tonnasjen fra reviderte selskap representerer 83 % av totale leveranser. Om lag 93 % av Norges befolkning har nå tilgang til en ordning med innsamling av plastemballasje fra husholdningene. I løpet av perioden 2012-2014 er det gjennomført kvalitetsrevisjoner hos nesten alle selskap, de med størst tonnasje er revidert årlig.

God utvikling
Det er en gledelig utvikling i forbedring av kvaliteten. Gjennomsnittlig forurensning når vi ser på alle systemløsninger revidert, vektet for levert tonnasje, gikk fra 13,2 % i 2013 til 11,1 % i 2014.

Forbedringene må blant annet tilskrives en bra oppfølging med forbedringstiltak hos kommunene. Forbedringstiltak som går igjen er mer og riktig informasjon overfor publikum via publikasjoner, hjemmesider og trykk på poser/sekker. Andre forbedringstiltak er bedre oppfølging av innsamlingsavtaler med gjensetting av sekk og avviksrapportering ved feilaktig bruk og åpenbar feilsortering, bedre internopplæring, skilting og kontroll av plastleveranser til gjenvinningsstasjoner, samt vekksortering av synlige forurensninger ved pressing av plasten.

Færre sier også at de leverer skitten plast

I all Grønt Punkts kommunikasjon til forbrukere er hovedbudskap at plastemballasjen skal være ren når den leveres. I MMI-målingene som utføres gjennom året blir forbruker også spurt om det hender at de leverer skitten plast i returordningen. Andel som svarer sjelden- eller aldri har økt med 3 prosentpoeng i 2014, til 70 % av befolkningen. Summen av gode forbedringstiltak lokalt og nasjonal fokus har med andre ord gitt gode resultater.

For høy forurensning gir trekk i oppgjør
Av de reviderte i 2014 har 30 % mindre forurensning enn avtalekravet på 5 %.

35 % hadde forurensninger mellom 5 og 10 %, noe som innebærer at forbedringstiltak skal gjennomføre. De resterende 35 % hadde mer enn 10 % forurensning, som medfører trekk i oppgjør.

Fortsatt er det sekkeløsning (klar sekk, perforert og med selskapets logo og eventuell riktig sorteringsanvisning på) som gir den beste kvaliteten. I tillegg har denne løsningen flest kilo innsamlet pr. innbygger.