Her produserer de 159 000 tonn returkartong i året

Her produserer de 159 000 tonn returkartong i året

Sammen med Tine og Elopak har Grønt Punkt Norge vært hos Fiskeby Board AB, for å vise hvordan norsk drikkekartong blir til ny kartongemballasje. Fiskeby har også spennende planer for fremtiden.

I 2021 ble det satt 638 millioner drikkekartong på markedet i Norge. Melk- og juicegiganten Tine står for flertallet av disse, og sammen med kartongprodusenten Elopak arrangerte derfor Grønt Punkt Norge tur til Fiskeby i Sverige, for å vise hvordan drikkekartongen gjenvinnes gjennom Grønt Punkt Norge-systemet.

Rundt en tredjedel av drikkekartongen i Norge gjenvinnes ved Fiskeby Board AB sitt gjenvinningsanlegg i Norrköping, som har spesialisert seg på gjenvinning av plastbelagt kartong. Resten av den norske drikkekartongen blir gjenvunnet sammen med annen kartongemballasje på ulike papirfabrikker hovedsakelig i Nederland og resterende i Tyskland og Danmark.

Innsamlet kartongemballasje på vei inn i gjenvinningsanlegget.

 SKAL GJENVINNES: Kildesortert kartong og drikkekartong gjenvinnes ved Fiskeby. 

 

Fjerner plast fra kartong

Fiskeby har laget papir helt siden 1637, men i 1953 fikk de sin første kartongmaskin som kunne gjenvinne returfiber. Grønt Punkt Norge, har på vegne av Norsk Returkartong, sendt drikkekartong til fabrikken i Norrköping i over 15 år. I dag produserer det svenske gjenvinningsanlegget 159 000 tonn fiberemballasje i året.

Drikkekartong lages av jomfruelig fiber, som gjør at de lange fibrene bidrar til god kvalitet på returkartongen. Når den kildesorterte drikkekartongen kommer fra Norge, blir den først sendt inn i en 40 meter lang trommel, her blir kartongen blandet med annen returfiber og trommelen fungerer som en vaskemaskin. Fiberblandingen tilsettes vann og tromles i rundt 40 minutter på 45 grader, noe som fører til at fiberen løser seg fra blant annet plast- og aluminiumsbelegg, som brukes på drikkekartongen. For å unngå at det blir for mye plast i trommelen, er det normalt å blande 10 prosent drikkekartong med annen returfiber.

 

Trommel Fiskeby

TROMMEL: I denne trommelen skilles fiberen fra plast- og aluminiumsbelegg. FOTO: Grønt Punkt Norge

Ikke for mye plast

Blir det for mye plast sammenlignet med fiber, må fiberblandingen være lenger i trommelen. Derfor er anlegget i dag avhengig av å ha riktig blanding plastbelagt kartong og ren kartong. I Europa er det derfor foreslått å innføre europeiske standarder for hvor mye annet materiale man kan blande med kartong. I Norge er det ikke slike grenseverdier for drikkekartong, men Grønt Punkt Norge anbefaler at emballasjekartong som består av mer enn 20 prosent annet materiale, skal sorteres som restavfall. Selv om det i drikkekartongen stort sett brukes plast fra fornybare råvarer, er det alltid viktig å ikke bruke mer plast enn nødvendig, og vurdere om laminering på én side er nok. Les derfor saken «4 tips for å øke gjenvinnbarheten på plastbelagt emballasjekartong» for råd om mest mulig gjenvinnbar fiberemballasje.

Plastebelegg fra reject, gjenvinning drikkekartong

BELEGG: Plast- og aluminium som sitter på drikkekartongen blir fjernet. 

Når drikkekartongen har blitt tromlet, blir fibersuppen silt og beleggene, korker og annen forurensing havner i det som kalles “reject”. Dette blir energiutnyttet på Fiskeby, som bruker energien i gjenvinningsprosessen for å tørke kartongen. 

Gjenvinningsprosess på Fiskeby

REJECT: Belegg, korker og annen forurensing fra kartongen havner i "reject" og blir energiutnyttet på Fiskeby. 

Fiberet går videre til papirmaskiner som damper og presser kartongen og til slutt lager ny kartong som heter «multiboard». Dette blir som regel brukt til esker for is, frossenpizza, frokostblandinger, fyrstikker, vaskemidler og lignende. Kartongen er også godkjent for matkontakt.

 

Gjenvinning av kartong

NY KARTONG: Den resirkulerte kartongen dampes og presses, og blir til ny kartong. 

Vil gjenvinne plasten

I håp om å kunne utnytte mer av plasten og aluminiumet som følger fiberstrømmen, samarbeider Fiskeby med flere emballasjeprodusenter. Målet er å på sikt klare å sende både plast og aluminium fra drikkekartongen til materialgjenvinning i stedet for energiutnyttelse. I den forbindelse er det viktig at drikkekartongene kun bruker PE i plastbelegget. I denne forbindelse har Fiskeby Board også planer om å utvide anlegget, og ser blant annet på muligheten for en egen linje for gjenvinning av drikkekartong, med ny gjenvinningsteknologi.

 

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje