NY TEKNOLOGI: I prosjektet skal det gjøres blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker. FOTO: Kedenburg/Grønt Punkt Norge

Først i verden med ny teknologi: Skal følge plastemballasjen fra innsamling til materialgjenvinning

Ved bruk av blokkjede-teknologi har Norsk Gjenvinning, Norfolier GreenTec AS og Grønt Punkt Norge AS startet et pilotprosjekt for sporing av over 600 tonn plastemballasje.

Dette skjer i samarbeid med teknologiselskapet Empower som har utviklet en digital plattform som kobler sammen alle aktørene i avfall- og materialgjenvinningskjeden for å øke sporbarhet og transparens.

Innovasjon gjennom samarbeid

– Vi ønsker å være i forkant med nye løsninger for sporbarhet og rapportering helt fra innsamling, og gjenvinning til ny produksjon, sier Petter Aaby Vebenstad, kvalitetssjef i Grønt Punkt Norge.

Han understreker at både Grønt Punkt Norge og bransjen allerede har god kontroll på håndtering av plast i hvert ledd. Men at det med ny teknologi og tett samarbeid med nøkkelspillere er stort potensial for å oppnå bedre sporbarhet på tvers av leddene.

– Ikke minst kan det gi enda bedre effektivitet og forenkle rapportering, sier Vebenstad.

Gjennom piloten skal Norsk Gjenvinning og Norfolier GreenTec AS gjøre blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker.

– Vi opplever stadig større interesse rundt sporbarhet og for plasten vi gjenvinner og bruker i nye produkter. Det er spennende for oss å utforske nye løsninger der teknologi kan skape merverdi for våre partnere og kunder, sier Joacim Dubrefjord, Teknisk & Innkjøpssjef i Norfolier GreenTec AS.

SPENTE: Joacim Dubrefjord, Norfolier GreenTec AS (f.v), Wilhelm Myrer, Empower, Petter Aaby Vebenstad, Grønt Punkt Norge og Tom Erik Mikkelsen, Norsk Gjenvinning. 

 

Smartere data

– I plattformen åpner enklere datautveksling og verifisering på blokkjeden for nye og sirkulære forretningsmodeller knyttet til opphav og sporingsdata, sier Wilhelm Myrer, CEO i Empower.

Enklere sporing og rapportering er første viktige steg, i tillegg overføres dette til de mer komplekse verdikjedene som trenger bedre insentiv for sporing, blant annet mot utenlandske aktører og lenger ut i verdikjedene. Ved å synliggjøre verdien frem til sluttprodusent skaper det nye synergier.

– Vi jobber med mange ulike avfallsstrømmer over et stort geografisk område og vi ønsker å være i forkant med strategisk samarbeid og teknologi, som bidrar til å bryte ned siloene. Full sporbarhet av avfallsstrømmene er sentralt for Norsk Gjenvinning-konsernet og er videre forankret gjennom Norsk Gjenvinning Downstreams interne compliance-prosesser, sier Tom Erik Mikkelsen, Sales Manager for plastfraksjoner i Norsk Gjenvinning Downstream.

– Blokkjede-teknologi muliggjør full transparens i hele verdikjeden og bærer potensialet til både å minske avstanden mellom avfallsbesitter og gjenvinnere og å tilby den åpenhet som morgendagens markeder for plastavfall vil kreve, avslutter Mikkelsen.

 

Blokkjede (blockchain)

Blokkkjede er en sekvens av blokker eller grupper av transaksjoner som er lenket sammen og distribuert mellom brukerne. Det er en uforanderlig oversikt over transaksjoner som ikke krever at du må stole på en ekstern myndighet for å validere ektheten og integriteten til dataene. Kilde: Medium

 

Et viktig steg

Med sporing av leveranser, som inkluderer vekt- og materialdata, fra over 600 tonn plastfolie - fra innsamling til gjenvinning og nytt produkt gir dette viktig innsikt i piloten.


– Vi er veldig glad for at alle partene er med i prosjektet. Dette er vinn-vinn med felles målsetting i å styrke materialgjenvinningsgraden og kommunikasjon til både produsenter og forbrukere. Dette er essensielt for å nå nasjonale og globale målsettinger for sirkularitet, sier Vebenstad.

Basert på erfaringene som har blitt gjort så langt i pilotprosjektet, vurderes det å videreføre prosjektet ved å se på verdikjeden for husholdningsplast.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje