Flere tar nå i bruk de nye emballasjemerkene

Flere tar nå i bruk de nye emballasjemerkene

Oppdaterte websider med de nye emballasjemerkene ble lansert rett etter påske, og sidene er nå flittig brukt av våre medlemmer. De nye merkene som nå vil tas i bruk på emballasje er de samme merkene som kommer på alle avfallsbeholdere, returpunkter og miljøstasjoner, og erstatter piktogrammer og avfallssymboler som har vært i bruk i over 20 år. Når disse er trykket på emballasjen, vil dette gi en ekstra påminnelse til daglig sortering og dermed økte mengder riktig sortert emballasje.

 

Vi mottar for tiden mange henvendelser om de nye emballasjemerkene. Mange lurer på det samme, så derfor har vi samlet de tre vanligste spørsmålene her:

 

  1. Når gjelder dette fra?

Nye merker bør tas i bruk umiddelbart, men det er ikke satt tidsfrist for overgang. Emballasje er noe som kan følge produktet over svært lang tid, og allerede være produsert i store kvanta. Vi anbefaler derfor at bedriften tar de nye merkene i bruk når dere produserer opp eller utvikler ny emballasje. Det mest miljøvennlige er selvsagt å bruke opp emballasjen som allerede er produsert og dernest implementere de nye merkene forløpende.

 

  1. Må emballasjemerkene brukes i farger med tekst?

For å gi god informasjon til forbruker bør merkene fortrinnsvis benyttes med riktig farge. De er også tilgjengelig i svart og hvit hvis det ikke lar seg gjøre å bruke fargetrykk. I tillegg til merke, er det ønskelig med forklarende tekst. Denne kan settes i fonten Inter, eller annen font som brukes på emballasjen forøvrig.

 

  1. Hvor stort skal merket være?

Anbefalt minste størrelse på merket på emballasje er 10 mm. På særlig liten emballasje vil høyden på merket unntaksvis kunne reduseres (minimum 6 mm). De nye kvadratiske symbolene gir større plass til illustrasjon og er dermed tydeligere enn tidligere illustrasjon i en trekant. Brukertesting viser høy umiddelbar forståelse.

Foto: Lerum/Marte Myklebust Åril

Lerum har allerede tatt de nye merkene i bruk, og snart er de å finne på kartonger over hele landet.

Les mer om de nye merkene på www.emballasjemerking.no

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?



For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.