Fem tips til din bedrift for bedre håndtering av eget avfall

19.10.2017 | Nyhetsbrev

I frokostmøte denne uken delte Grønt Punkt Norge tips om hvordan vi kan håndtere avfallet i egen bedrift bedre. Kari-Lill Ljøstad og Arve Martinsen fra Grønt Punkt Norges kommunikasjonsavdeling kikket i den anledning innom kontorlokalenes eget avfallsrom, for å se om det oppfylte noen av disse punktene:

  1. Finn en dedikert, ansvarlig i selskapet som får prosjektansvar.  Begynn med å kartlegge avfallet: hva slags type avfall og hvilke mengder av dette har virksomheten?
  2. Innhent tilbud og inngå samarbeid med den avfallsoperatør som er riktig for bedriftens avfallsmengder. For at man skal vite at denne samler inn og materialgjenvinner på best mulig måte er det viktig at virksomheten selv har tilegnet seg informasjon og kunnskap.
  3. Organiser sorteringen: avfallsoperatør og utstyrsleverandør tilbyr utstyr til å samle inn, håndtere og kildesortere avfall. Behøver du pappesker, stativer med plastsekker eller søppeltraller, hjelper de deg med å tilpasse dette for din virksomhet. Vilje til å sortere riktig gjør endringene til varige daglige rutiner.
  4. Et tydelig og logisk system skaper gode vaner for alle i virksomheten. Organiser utstyret på en måte som gjør sorteringen logisk, ryddig og ren. Tydelig merking og god belysning i avfallsrommene hjelper med å sette i gang endringer.
  5. Avfallsguide og kontinuerlig informasjon i disse rommene og innad i virksomheten, hjelper videre bevisstgjøring om hvordan sorteringen foregår. Husk at endring tar tid. Evaluering, og jevnlig oppfølging underveis er essensielt for å oppnå suksess.