Endringer i Returkartonglotteriet

20.06.2016 | Nyhetsbrev

Fra 2017 kommer vi til å fornye Returkartonglotteriet. or at dere i god tid skal kunne forberede riktig informasjon til innbyggerne, kommer vi med endringen allerede nå.

Hver kartong kan bli ett lodd!  Det å lage kubber er ikke lenger nødvendig i alle områder, men vi ønsker allikevel å opprettholde ordningen med kubber.  En kubbe (min. seks i den syvende) vil i lotteriet ha en større verdi enn én løs kartong.

Måten vi har løst dette på er at det hvert kvartal, som nå, trekkes én gevinst på kr 100.000,- og 30 gevinster på kr 10.000,-. Men for å kunne vinne 100.000,- må du ha laget én kubbe. Én kubbe kan naturligvis også vinne kr. 10.000,-.

Skriver du navn og telefonnummer på enkeltkartongene får du flere lodd, men du kan vinne maks kr 10.000,-. Valget er ditt.

Vi kommer i løpet av høsten til å utvikle en kommunikasjonskampanje for å gi Returkartonglotteriet ny vind i seilene, så dette er en forvarsel om hva som vil komme.