Emballasje-eksperten

Emballasje-eksperten

Sina Lystvet er vår nye ekspert på emballasjematerialer og gjenvinningsteknologi. En av hennes viktigste oppgaver er å hjelpe medlemmer til å ta gode emballasjevalg som beskytter produktet og er mest mulig gjenvinnbar.

Navn: Sina Lystvet
Utdannelse: Mastergrad i biokjemi og doktorgrad i polymer- og kolloidkjemi fra NTNU.
Bakgrunn: Kommer fra stillingen som senior kjemiker i Jotun

I oktober 2020 startet Sina Lystvet som fagansvarlig materialer og teknologi i utviklingsavdelingen til Grønt Punkt Norge. Etter et halvt år med hjemmekontor og digitale møter gleder hun seg til å kunne reise rundt til medlemmer og besøke gjenvinnings- og sorteringsanlegg.

– Jeg har heldigvis fått møte flere medlemmer digitalt allerede, men jeg gleder meg til at vi kan treffes mer fysisk. Dette samarbeidet er absolutt det mest spennende ved denne jobben, sier hun.

 

Overtar for Lars Brede Johansen

Etter 16 år i selskapet startet utviklingssjef Lars Brede Johansen i Handelens Miljøfond september 2020. Johannes Daae leder nå Grønt Punkt Norges utviklingsavdeling, og med Sina på laget har selskapet fått en unik kompetanse innenfor biokjemi og polymer- og kolloidkjemi, som vil være en stor fordel for medlemmer.

– Hva er det du skal hjelpe medlemmer med?

– Hovedmålet er å hjelpe dem med å designe emballasjen så den blir mest mulig gjenvinnbar. Det kan innebære å undersøke hva et materiale består av, egenskapene det har og ikke minst hvordan den passer inn i våre nedstrømsløsninger og dermed lar seg materialgjenvinne.

– Men gjenvinnbarhet er ikke det eneste som er viktig?

– Nei, det er viktig å huske på at emballasjens hovedmål er å ta godt vare på produktet. Hvis en mer gjenvinnbar emballasje gir et dårligere holdbart produkt, så er det ikke rett løsning. Derfor ønsker vi også å tilegne oss en enda bedre kunnskap om total bærekraft på emballasjen.

– Hva er ditt beste råd når det gjelder design for gjenvinning akkurat nå?

– At selv små endringer hjelper. Få kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Mindre endringer som bruk av kompatible etiketter, bedre egnet lim eller å redusere vekten med noen gram kan gjøre langt større utslag enn man tror.

 

Enkle oppstartsspørsmål og avanserte problemstillinger

– Hvordan kan medlemmer eller andre samarbeidspartnere bruke deg og resten av utviklingsavdelingen?

– Send oss en e-post, ring eller avtal et møte. Vi ser at det er en stor interesse for design for gjenvinning og mange ønsker å gjøre gode valg. Samtidig varierer kunnskapsnivået veldig mellom medlemmer. Vi hjelper til med både enkle oppstartsspørsmål, i tillegg til mer avanserte problemstillinger.

I høst har Sina og utviklingsavdelingen jobbet med en faktabank der medlemmer enkelt skal finne spørsmål og svar og informasjon om ulike materialer. Den tror hun vil være nyttig for mange.

– Sammen med gjenvinningskalkulatoren vil dette være gode verktøy som gjør det lettere å ta gode emballasjevalg.

 

Imponert over delekulturen

Etter fire måneder i Grønt Punkt Norge er Sina Lystvet særlig imponert over delekulturen blant medlemmer.

– Det er veldig spennende å se at bedriftene deler sine erfaringer med hverandre innenfor trygge konkurranseregler, fremfor å se på hver sine nyvinninger som en konkurransefordel. En av de største miljøutfordringene vi har i dag er avfall, og gjennom god kunnskap, innovasjon og stå-på-vilje kan også våre medlemmer utgjøre en forskjell. Da er det fint å se at alle er med på å dra lasset sammen.

– Men hva innebærer egentlig tittelen fagansvarlig materialer og teknologi?

– Jeg skal ha inngående kompetanse om de ulike emballasjematerialene, og hvordan de egner seg for gjenvinning. I tillegg skal jeg sørge for at vi er oppdatert på gjenvinningsteknologi, for det er mye som skjer i bransjen som kommer til å bli avgjørende fremover.

– Hva er noen av de største utfordringen med design av emballasje i dag?

– Det er utfordrende at det er stor variasjon mellom land. Både når det kommer til hvordan avfall håndteres og hvilken teknologi som er tilgjengengelig. Mange av våre medlemmer har flere marked enn bare Norge, eller er importører av emballasje. For dem ville det vært optimalt med et felles system. I dag kan en emballasje være gjenvinnbar et sted, men ikke et annet. Derfor er det viktig at vi engasjerer oss internasjonalt både gjennom samarbeidsplattformer, men også i forskningsprosjekter.

Har du behov for emballasjeveiledning? Ta kontakt med utviklingsavdelingen.

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje