Avtalene for kartong- og plastemballasje forlenges ut 2016

03.12.2015 | Nyhetsbrev

Det er enighet mellom Avfall Norge og Grønt Punkt Norge om prolongering av innsamlingsavtalene for kartong- og plastemballasje ut 2016.

Emballasjemarkedet er i sterk endring. Ikke bare har pakken om EUs sirkulære økonomi blitt lansert 2. desember med høyere gjenvinningsmål, men produsentansvarsselskapene for emballasje venter også på Miljødirektoratets forslag til regulering av konkurransesituasjonen i emballasjemarkedet. Disse to faktorene har ført til enighet mellom Avfall Norge og Grønt Punkt Norge om prolongering av innsamlingsavtalene for kartong- og plastemballasje ut 2016.

Ledelsen i Avfall Norge og Grønt Punkt Norge møttes tidligere i høst vedrørende oppstart av forhandlinger for nye kartong- og plastemballasjeavtaler fra 2016. Nåværende avtaler ble besluttet prolongert også i fjor før jul grunnet uklarheten som følge av konkurransesituasjonen som hadde oppstått.

Det ble da avtalt å ta opp igjen samtaler på høsten 2015 og man valgte å starte med et første uformelt sonderingsmøte for å berede grunnen for gode forhandlinger. Møtet var konstruktivt og godt. Avfall Norge er i en større endringsfase organisatorisk for å innta også private avfallsaktører i sin medlemsmasse (der også Grønt Punkt vil bli sidestilt medlem med kommunene).

Brikker vil falle på plass i løpet av 2016

Grønt Punkt er på sin side også i en større endringsfase grunnet konkurransesituasjonen. Disse faktorer og det faktum at det før jul kommer forslag/signaler både fra EU og Miljødirektoratet, førte til at begge parter ønsket å forlenge avtalene. I løpet av 2016 vil mange brikker falle på plass og partene har da flere fakta og føringer å forholde seg til. Styrene i begge organisasjoner har bifalt dette forslaget.

Gjelder både plast og kartong

En prolongering gjelder ikke bare plastemballasje, men også innsamlingsavtalen på kartong. Sistnevnte har partene valgt å prolongere årlig siden de siste kartongavtalene ble signert i 2007 og etter samarbeidsavtalen ble inngått mellom Avfall Norge og Grønt Punkt Norge i 2008. I disse årlige prolongeringene har det vært bred enighet om de viktigste føringene, også at emballasjekartong kan følge blandet fiberstrøm til materialgjenvinning.