5 tips til plastsortering i hjemmet

5 tips til plastsortering i hjemmet

Kan all plastemballasje sorteres i den ene returordningen vi har for plastavfall i hjemmet? Her er en oversikt over hvilken plastemballasje som fint kan sorteres hjemme, og hva som skal leveres på gjenvinningsstasjon.

1. Forskjellige typer plast?
Til tross for at plasttypen i for eksempel shampoo-flaskene og kremtuber er forskjellige fra ostepakker eller brødposer, skal de sorteres samlet som plastemballasje i husholdningen
.

 

2. Hva skal til gjenvinningsstasjon?
Bøtter, hagemøbler og kjøkkenredskap er ikke emballasje. Det samme gjelder vednett og isopor (EPS) som skaper problemer på sorteringsanleggene.
Flasker og kanner som har inneholdt produkt som olje, etsende eller giftig avfall må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet mottak godkjent for farlig avfall.

 

3. Hva skal jeg gjøre når det står symbol og tall?
Når det gjelder symboler som piler og trekanter med tall og bokstaver som for eksempel
PP, PS PE-LD, er dette informasjon myntet på industrien og ikke husholdning. Vi som forbrukere behøver ikke å forholde oss til disse symbolene.

4. Når er emballasjen ren nok?
Fellesnevner for all plastemballasje som sorteres i plastavfallet er at den skal være
tom for produktrester for å oppnå best mulig gjenvinning. Skyll med kaldt vann slik at det kun er plastemballasjen som går til gjenvinning, og ikke en kombinasjon av plastemballasje og matrester.

 

5. Annet
Rengjøringsmidler, spylervæskekanner og liknende som har merket «Helsefarlig» eller «Miljøfarlig», kan sorteres i plastinnsamlingen hjemme. Men da skal flaskene være tomme og drypptørre. Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å materialgjenvinne med dagens teknologi. Disse vil gjøre mer nytte i restavfallet for videre energiutnytting.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje