HUSK KILDESORTERING: Ikke glem å kildesortere i sommer. Selv om du er på ferie. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE

4 av 10 vet ikke hvordan de skal kildesortere på ferie

44 prosent av de som skal tilbringe ferien i Norge i sommer, vet ikke om det er mulig å kildesortere på feriestedet. Grønt Punkt Norge oppfordrer alle til å sette seg godt inn i dette før ferien starter.

De fleste av oss som skal feriere i Norge i sommer, skal tilbringe tid hjemmefra. Uansett om du skal besøke familien, har leid hytte, skal til eget feriehus, hotell eller tilbringer ferien i telt, bil eller på campingen - så har du sannsynligvis gode muligheter til å kildesortere avfallet ditt.

Problemet er at alt for mange ikke vet hvilke muligheter som finnes. Det viser en undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt Punkt Norge. Den viser at 44 prosent av de spurte, som skal feriere i Norge, ikke vet om det er mulighet for å kildesortere emballasjen sin dit de skal.

På spørsmålet «Hva, om noe, har du mulighet for å kildesortere på feriestedet i Norge?» svarte:

  • 40 prosent at de har mulighet til å sortere papp, kartong og papir.
  • 35 prosent at de har mulighet til å sortere glass- og metallemballasje.
  • 29 prosent at de har mulighet til å sortere plastemballasje.
  • 11 prosent at de ikke har mulighet til å sortere noe.
  • 44 prosent at de ikke vet.

Ta ansvar selv

Undersøkelsen viser at mange trenger en påminnelse før de legger ut på Norges-ferie i sommer.

– Det er litt forskjellige innsamlingssystem ulike steder i landet, derfor kan kildesorteringen fungere litt annerledes der du ferierer enn det du er vant til hjemme. Det er derfor viktig at du tar ansvar for å sette deg inn i dette, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Hun oppfordrer derfor alle til å undersøke hvordan kildesorteringen fungerer allerede før man drar hjemmefra.

Hvert år blir for lite emballasje – og særlig plastemballasje – kildesortert. Dermed blir ressursene våre brent, i stedet for at de blir gjenvunnet til ny råvare.

– Når vi materialgjenvinner plastemballasjen vår i stedet for å brenne den, sparer vi verden for CO₂ -utslipp. I tillegg får vi brukt ressursene våre flere ganger, og det faktumet forsvinner ikke selv om vi tar oss ferie, sier Røine.

En fersk forskningsrapport Norsus har gjort for Plastretur viser at hver kilo plast som kildesorteres i stedet for og forbrennes, bidrar med en utslippsreduksjon på 2 kilo CO₂ ekvivalenter.

Stadig bedre hyttetilbud

Mange vil nok påstå at det ikke finnes mulighet for kildesortering der de skal på ferie, men det er en påstand mange kommer med uten å faktisk vite hva som er tilbudet.

– Det er ikke alle hytteområder som tilbyr full kildesortering av all slags emballasje, men de aller fleste har mulighet for kartong, glass- og metallemballasje. I tillegg ser vi at stadig flere renovasjonsselskaper bygger ut sorteringsmulighetene i hytteområdene sine, sier Grønt Punkt Norge-sjefen.

Det er med andre ord ikke noen unnskyldning å slurve med sorteringsvanene i ferien.

Kildesortering i Arendal
LOKALE VARIASJONER: Skal du leie sommerhus i Arendal, så kan dette være innsamlingsløsningen som du må bli kjent med. FOTO: Grønt Punkt Norge

Skal du leie hus i sommer er det i hvert fall viktig å sette seg inn i den lokale avfallshåndteringen.

– Låner eller leier du noen sitt privathus er det ekstra viktig å følge opp det lokale systemet. Det er også viktig at utleier informerer om dette, sier Røine.

Her er Grønt Punkt Norge sine råd for å finne ut hvordan kildesorteringen fungerer der du ferierer:

  • Sjekk sortere.no - enten i appen eller på nettsiden.
  • Sjekk kommunens nettside.
  • Sjekk renovasjonsselskapet sin nettside. I mange kommuner er det et renovasjonsselskap som har ansvaret for avfallet, hva renovasjonsselskapet heter står på kommunens nettside.

– Hva med hotell og andre offentlige steder? Har de tilbud om sortering?

– Mange tilbyr dette i dag, og det handler ofte bare om å bruke tilbudet. Finnes det ikke mulighet for å sortere emballasje på stedet du er, så oppfordrer vi dere til å si ifra. Fortell at kildesortering er viktig, og at du ønsker å opprettholde vanene dine på ferie, sier Jaana Røine.

Fra 1. januar 2023 blir det faktisk forskriftsfestet at alle virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, blant annet må sortere plastavfall og levere det til materialgjenvinning.

– Men hvorfor er kildesortering så viktig? Kan vi ikke slappe litt av i ferien?

– I 2021 samlet vi blant annet inn 63 115 tonn plastemballasje i Grønt Punkt Norge-systemet, men det er godt under halvparten av det som medlemmene våre faktisk satte på markedet samme år. Skal vi få emballasjeavfallet vårt inn i kretsløpet, der det kan bli til noe nytt og spare jordkloden for uttak av nye ressurser, er vi helt avhengig av at de som kjøper emballerte varer bidrar ved å kildesortere emballasjen – også når de er på ferie, sier Jaana Røine.

Hun påpeker at Grønt Punkt Norge bare kan materialgjenvinne den emballasjen som kildesorteres og leveres inn i returordningen.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje