SLURVER: Mange legger igjen de gode kildesorteringsvanene når de reiser bort i påsken. FOTO: Grønt Punkt Norge

3 av 5 slurver med kildesorteringen når de reiser bort i påsken

Mange legger igjen de gode vanene hjemme når de reiser bort. Det er skuffende mener Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge har spurt nordmenn hva som skjer med kildesorteringen når de reiser bort i påsken, og svaret er nedslående. Hele 61 prosent av de som planlegger å reise bort sier de er litt eller mye dårligere til å kildesortere når de ikke er hjemme.

– Selvfølgelig er vi skuffet over det tallet, men vi er dessverre ikke overrasket. Det kan være en av flere gode vaner som glemmes igjen hjemme når vi er bortreist og på ferie, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Selv om resultatet ikke overrasker, er det ikke bra nok.

– Det er nok noen som kan ta seg litt ekstra sammen, mens for mange handler det nok om å få en ekstra påminnelse, sier Røine.

Stadig lettere å kildesortere på hytta

Grønt Punkt Norge håper derfor mange likevel vil sortere avfallet sitt, selv om det ikke skjer hjemme på eget kjøkken.

– Det blir stadig lettere å beholde de gode sorteringsvanene når du er hjemmefra. Mange hyttekommuner har utvidet eller har prøveprosjekt med mulighet for økt kildesortering, og det er et viktig bidrag. Mange hytteeiere har etterlyst dette og det er imponerende hvordan enkelte kommuner har tilrettelagt miljøstasjonene for å sørge for et godt sorteringstilbud til hyttefolket, sier Jaana Røine.

Kildesortering for hyttefolket på Budor
BUDOR: Slik ser det ut på miljøstasjonen for hyttefolk på Budor. Foto: Sirkula IKS

Det er ikke bare hytta vi reiser til i påsken, og det kan være vanskeligere å etterleve vanene på hotell eller på besøk hos venner eller slektninger.

– Nå anbefales vi å ikke reise på besøk til hverandre denne påsken, men neste gang du er hos venner eller familie så er det ingenting i veien for å være like flink som du er hjemme. Kommunen de bor i har kanskje et litt annet innsamlingssystem enn du er vant med og hvis du er på besøk hos noen som ikke kildesorterer, så er det en unik mulighet til å vise hvor enkelt det er, sier Røine

 

Utnytt hjemmepåsken

Undersøkelsen som er gjennomført av Kantar i starten av mars, viser at det er mange som blir hjemme denne påsken. Hele 49 prosent sier at de ikke planlegger å reise bort, og 19 prosent har svart at de ikke vet hva de skal. Etter innstrammingen i smittetiltakene 23. mars velger nok enda flere å bli hjemme.

– Hjemmepåske er nok realiteten for mange av oss i år også. Så da håper vi de som er hjemme husker at de ikke har fri fra kildesortering. Med litt bedre tid kan kanskje enda flere heller gjøre en ekstra god innsats, sier Røine.

Uansett om du skal være hjemme eller på hytta i påsken, kan de ekstra fridagene være en god anledning til å forbedre kildesorteringssystemet ditt.

– Det trenger ikke være avansert, men har du bare èn stor restavfallsbøtte under kjøkkenbenken motiverer ikke det til sortering. Det enkleste er å bruke plassen du har til rådighet og fordele avfallet ditt i mindre små avfallsbøtter som tilsvarer innsamlingen du har der du bor, sier Jaana Røine.

Ettersom det er ulike ordninger rundt om i landet er det ikke mulig å gi noen fasit på hvordan det bør se ut. Men et godt utgangspunkt er en avfallsbøtte til plastemballasje, en til papp og papir, en til matavfall, en til restavfallet og en til glass- og metallemballasje.

De eldste og aleneboende er best

Av de spurte er det de over 60 år som er flinkest til å holde på vanene i påsken. Her sier 51 prosent at de er litt eller mye dårligere til å kildesortere, mens 43 prosent sier de er verken flinkere eller dårligere.

Når det gjelder størrelsen på husstanden er det også store forskjeller. 49% av aleneboende sier at de blir litt eller mye dårligere, mens dette øker kraftig til 68% for husstander som er tre eller flere i familien.

Grønt Punkt Norge har spurt 1300 personer om følgende:

Skal du reise bort i påsken?
Ja: 32%
Nei: 49%
Vet ikke: 19%

Hvor flink er du til å kildesortere når du reiser bort, sammenlignet med hvordan du kildesorterer hjemme? Jeg er…
Mye flinkere: 2%
Litt flinkere: 4%
Verken flinkere eller dårligere: 34%
Litt dårligere: 33%
Mye dårligere 28%

Dette sier de ulike aldersgruppene om hvor flinke de er til å kildesortere når de reiser bort:
30-44 år: Mye flinkere (1%) Litt flinkere (7%) Verken flinkere eller dårligere (25% Litt dårligere (31%) Mye dårligere (36%)

45-59: Mye flinkere (3%) Litt flinkere (1%) Verken flinkere eller dårligere (35%) Litt dårligere (34%) Mye dårligere (28%)

60+: Mye flinkere (1%) Litt flinkere (1%) Verken flinkere eller dårligere (43%) Litt dårligere (28%) Mye dårligere (26%)

Dette sier de ulike husstandene fordelt på størrelse om hvor flinke de er til å kildesortere når de reiser bort:
1 person: Mye flinkere (4%) Litt flinkere (2%) Verken flinkere eller dårligere (45%) Litt dårligere (28%) Mye dårligere (21%)


2 personer: Mye flinkere (2%) Litt flinkere (4%) Verken flinkere eller dårligere (34%) Litt dårligere (33%) Mye dårligere (27%)


3 personer eller flere: Mye flinkere (0%) Litt flinkere (5%) Verken flinkere eller dårligere (27% Litt dårligere (35%) Mye dårligere (33%)


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje