Økt krav til sporbarhet: sertifisering og akkreditering

08.12.2015 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt vil i ny næringsavtale sette strengere krav til nedstrøms-løsningene som benyttes av innsamlerne. Dette gjøres for å kvalitetssikre de tall vi rapporterer som materialgjenvunnet til norske myndigheter.

Med dette gjør vi også større tiltak som bidrar til en opprydding i bransjen.

Grønt Punkt har siden korrupsjonssaken i Norsk Gjenvinning for et par år siden (som berørte Grønt Punkt-plastfraksjonene) jobbet for å øke sporbarheten i avsetningsmarkedet. Et godt og nært samarbeid med Norsk Gjenvinning i etterkant har bidratt til at vi nå har en omfattende endring med ulike krav til akkreditering av tradere eller gjenvinnere.

EuCertPlast gir automatisk godkjenning
I tidligere Avsetningsavtale skulle vedlegg 2 på to sider fylles ut av valgt avsetningskanal (trader/gjenvinner). Dette erstattes nå med automatisk godkjennelse av de ca. 100 materialgjenvinnere av plast i Europa som er sertifisert etter EuCertPlast-ordningen. Norfolier i Folldal er en av disse, og stadig flere gjenvinnere blir sertifisert.

Dersom en innsamler ønsker å benytte en trader eller en gjenvinner som ikke er EuCertPlast-sertifisert, vil det bli en utvidet prosedyre for å få akkreditert disse. Denne prosedyren er at Grønt Punkt inngår egen avtale med traderen etter en omfattende selvdeklarasjon som traderen eller gjenvinneren selv må fylle ut. Når Grønt Punkt har mottatt denne selvdeklarasjonen vil den grundig gjennomgås og egne sjekker vil utføres, blant annet en såkalt IDD-sjekk (Identity-Due-Dilligence). En IDD-sjekk gjennomføres av internasjonale revisjonsfirmaer og har til hensikt å avdekke om det foregår eller har foregått økonomiske misligheter, korrupsjon eller annen lyssky virksomhet i selskapet eller hos selskapets ledelse eller eiere.

Grundigere informasjon om dette vil bli sendt ut med nye avtaler.