Her finner du alt om hvordan bedriften kan levere brukte metall- og plastspann gratis!

En lønnsom returordning for bedrifter

Tomt & Tørt er en returordning for bedrifter med tom og tørr emballasje, brukt til maling, lakk, lim, sparkel eller trykkfarge, og gjelder både ­plast- og metallspann. Ordningen er basert på nye emballasjeavtaler mellom Miljødepartementet og næringslivet som i kom i 2003, og fastslår at slik emballasje ikke lenger er å ­betrakte som farlig avfall.

Fordi tomme spann ikke er farlig avfall, og kan de leveres gratis,- det tjener både du og miljøet på. Denne lille filmen viser deg hvor enkelt det er.

Kom i gang med
Tomt & Tørt i din bedrift!

  1. Gi en person i bedriften ansvaret for retur av den tomme emballasjen.
  2. Finn ut hvor ditt nærmeste returpunkt er, i kartet ovenfor.
  3. Pass på at emballasjen er tom og tørr før levering.

FORDELER MED Å SORTERE

Kontrollerer du emballasjen nøye, kan ­bedriften spare betydelige beløp. Er den helt tom og tørr, unngår du ­at den registreres som farlig avfall.

  • Utnytt skvettene, det reduserer innkjøp og farlig avfall-gebyr.
  • Troverdig miljøprofil gir bedriften konkurransefortrinn.
  • Emballasje på avveie er en belastning for nærmiljøet.
  • Tom og tørr emballasje er en verdifull ressurser i ­verdikjeden.
  • Emballasje opptar deponiplass som etter hvert blir mangelvare.
  • Ordningen er et pluss for din bedrift dersom den skal ISO-sertifiseres.

Merk deg disse symbolene:

All emballasje brukt til maling, lakk, lim, trykkfarge eller sparkel som ikke er faremerket, eller som er merket med symbolene vist nedenfor kan du trygt ­levere til Tomt & Tørt. Forutsetningen er at emballasjen er tom og tørr.

Brannfarlig advarsel

Helsefare

Etsende

Kronisk helsefare advarsel

Miljøfare