Hva er din unnskyldning for ikke å kildesortere?

Det er så vanskelig

Det er så vanskelig

Som oftest er det enkelt å se om emballasjen er laget av plast eller kartong. Din kommune eller renovasjonsselskap sender jevnlig ut informasjon om hvordan du kildesorter.

Hvis du ikke har fått denne informasjonen får du svar på det meste her:

Det tar så stor plass

Det tar så stor plass

Hver og en av oss år produserer over 400 kilo avfall hvert år. Jo mer du forbruker, desto større plass trenger du. Derfor trenger du et godt sorteringssystem!

Lag et system som passer hjemme hos deg – enten du bruker bokser og bøtter du har fra før, eller kjøper nytt. Dette kan kjøpes f.eks. hos kjøkkenleverandører, byggevare eller jernvare.

Alt blandes etterpå likevel

Alt blandes etterpå likevel

Etter at du har sortert, er dette en verdifull råvare som blir til nye produkter. Kartongene blir til nye papir- og kartongprodukter. Plastemballasje blir til nye plastprodukter. Forutsetningen er at det er rent.

Selv om alt avfallet hentes av samme bil, kan renovasjonsbilene ha flere kammer. Og din kommune kan ha enten et fargesystem på posene eller et anlegg som enkelt skiller avfallstypene igjen før det resirkuleres.

Se NRK Forbrukerinspektørenes film om kretsløpet for plastemballasje. Her får du et godt svar på hvordan det fungerer.

Alt brennes når det kommer inn på anlegget uansett

Alt brennes når det kommer inn på anlegget uansett

Ren plastemballasje og kartong som er hentet hos forbruker presses til store baller og går så videre til sortering og materialgjenvinning. Dette gjelder også i områder hvor det er energianlegg. Kun skitten plast og restavfall som ikke er sortert går til energi.

Det er for stor jobb og krever så mye vann å rengjøre emballasjen

Det er for stor jobb og krever så mye vann å rengjøre emballasjen

Selv om det ikke er noe fasitsvar her, husk at mesteparten av emballasjen vi omgir oss med er ren når den er tom. Derfor trenger du ofte ikke rengjøre før du sorterer.

Det er enkelt å skylle emballasje som lukter (eller kommer til å gjøre det) fri for produktrester med kaldt vann. Dette gjelder bl.a. melkekartonger, rømmebegre og emballasje til kjøtt og fisk.

Emballasje som er vanskelig å rengjøre, som for eksempel størknet sjokoladepålegg eller en majonespose, kan kreve tid og mye varmt vann å få rent. Kast det heller i restavfallet, ikke i plastinnsamlingen.

Har ikke tid til å drive med den kildesorteringen

Har ikke tid til å drive med den kildesorteringen

Det handler om prioriteringer, men kildesortering behøver ikke å ta lenger tid. Hvis du legger til rette for en fungerende kildesorteringsløsning hjemme hos deg, tar det like kort tid å kildesortere som å kaste alt i restavfallet. Belønningen er selvsagt at du bidrar til at råvarer kan brukes flere ganger og sparer kloden for ressurser, energi og CO2- utslipp.

Les hva miljømyndighetene skriver om gjenvinning av emballasje :

Jeg gidder rett og slett ikke

Jeg gidder rett og slett ikke

Definisjon av å gidde er "å være villig til å få seg selv til å gjøre noe". Kildesortering handler om å bruke ressurser flere ganger. Plast er foredlet fra olje. Kartong er foredlet fra trær. Det fine er at når dette først er gjort så er veien kort til en ny runde som et nytt produkt. Hvis du er villig til å forstå at vi må bruke ressursene flere ganger så vil du finne ut at å starte med kildesortering kanskje var noe av det minst anstrengende du har gjort. Lykke til.