Dette er Plastløftet


Grønt Punkt Norge lanserer nå Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

Bedrifter som tar Plastløftet forplikter seg til å:

Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje

Bedriften setter seg ambisiøse mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030. Målet er ikke forpliktende, men skal fungere som et styringsverktøy.

Redusere unødvendig bruk av plast

Bedriften skal jobbe aktivt med å redusere bruken av plast. Siden ingen bedrifter er like, setter hver bedrift egne mål ut fra sine forutsetninger. Få god hjelp til å komme i gang på avfallsguiden.no 

Designe for gjenvinning

Bedriften skal holde seg faglig oppdatert om design for gjenvinning, ved for eksempel å delta på fagdagene som arrangeres i regi av oss. Fagdagene vil være en viktig arena for kunnskapsdeling, både mellom og på tvers av bransjer.

 

Bedriftene forplikter seg til å årlig rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge. 

 

Meld din interesse for Plastløftet

 

Vilkår for Plastløftet

Alle som er medlem av Grønt Punkt Norge kan ta Plastløftet, kostnadsfritt. Bedriftene som tar Plastløftet har ingen formell forpliktelse overfor Grønt Punkt Norge. De skal likevel hvert år rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge. Skjema vil sendes ut i første kvartal hvert år. Bedriftenes resultater vil summeres, anonymiseres og brukes i Grønt Punkt Norges årlige rapportering av næringslivets arbeid med avfallsforebygging til myndighetene.

VI HJELPER DEG Å NÅ MÅLENE DINE!


Plastløftet skal og vil kreve en innsats fra din bedrift, men Grønt Punkt Norge vil bistå i arbeidet. Bedrifter som tar Plastløftet må delta på tre Plastløfte-samlinger, men oppfordres også til å delta i andre prosjekter og seminarer i regi av Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, Emballasjeforsk og forskningsinstitutter med aktiviteter knyttet til emballasje, optimering og sirkulær økonomi.

PLASTLØFTET-SAMLINGER


  1. FAGDAG OM EMBALLASJEOPTIMERING OG SIRKULÆR ØKONOMI
  2. FAGDAG DEDIKERT TIL EMBALLASJE - BÆREKRAFT OG SORTERBARHET
  3. WORKSHOP MED FOKUS PÅ BEDRIFTENS EGNE EMBALLASJELØSNINGER

ANDRE AKTIVITETER


FAGSEMINAR


Seminar om hvordan øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og design for gjenvinning

GRØNN KONKURRANSEKRAFT-DAGEN


Arrangeres av Grønt Punkt Norge

EMBALLASJE-DAGENE


Arrangeres av Emballasjeforeningen

AVFALLSFOREBYGGING OG OPTIMERING


Regionalt seminar. Arrangeres av Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen

EMBALLASJE-SKOLEN


Arrangeres av Emballasjeforeningen

EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje er 50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030