ORKLA HAR TATT PLASTLØFTET


Emballasje fra plast står for ca 20% av Orklas totale emballasjebruk. For oss er det viktig å redusere bruken av plast og bruke mer resirkulerbar plast, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla, kommunikasjon og Corporate Affairs.

Initiativet til Plastløftet fra Grønt Punkt Norge er viktig. Det betyr at næringslivet vil ha mer oppmerksomhet rundt plast og bruken av plast i tiden som kommer. Det vil være til gode for bedriftene, for forbrukerne og for hele kloden, sier Håkon Mageli.

For Orklas kunder, forbrukerne, så er plast viktig. Det sørger for trygge produkter og det sørger for holdbare produkter.

En svale gjør ingen sommer. Det er avgjørende at mange i hele verdikjeden, jobber sammen for å redusere plastbruk og fi nne alternative løsninger og sørge for at plasten som brukes er resirkulerbar. Det er viktig å få med både leverandører, kunder, myndigheter og forskningsinstitusjoner på denne jobben, avslutter Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

HÅKON MAGELI

Konserdirektør, Orkla

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.