Løvenskiold Handel har tatt Plastløftet


Løvenskiold konsernet har i fjorten generasjoner hatt som målsetting om å overlate selskapet i bedre stand enn til neste generasjon enn det var da en selv overtok. Som en del av Løvenskiold så ønsker også Maxbo å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og ikke minst være en pådriver i det grønne skifte. Maxbo og byggebransjen opplever økende etterspørsel etter bærekraftige løsninger fra kundene, sier Thomas Støkken, administrerende direktør i Løvenskiold Handel.

Det å ta Plastløftet og dermed støtte Grønt Punkt Norges viktige arbeid var en fin måte å tvinge oss selv fra litt ullene ambisjoner til helt konkrete handlinger. For vi kan alle bidra litt.

THOMAS STØKKEN

Administrerende direktør, Løvenskiold Handel

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.