Kari Traa har tatt Plastløftet


Plastløftet er et veldig godt initiativ fra Grønt Punkt Norge. Det er med å belyse alle de gode prosjektene som blir gjort i norske bedrifter. Delt kunnskap vil også gjøre at de miljøvennlige løsningene vil kunne bane vei mye raskere, sier Kari Traa, medeier i Active Brands.

Problemet med bruk av unødvendig plast har kommet høyt på dagsorden for Active Brands de siste årene. Kari Traa er den største merkevaren i vår portefølje, og den setter standarden for dette merkevarehuset. Det var helt naturlig for oss å ta Plastløftet, forteller Kari Traa.

Active Brands ønsker å bidra til vesentlig mindre bruk av plast i emballasje, og vi er allerede godt i gang når det gjelder Kari Traa-produktene. Våre øvrige merkevarer følger oss nå hakk i hel.

Vi i Kari Traa ser at sluttkonsumenten har fokus på bærekraft. Vår målgruppe tilhører en generasjon som er veldig interessert i spørsmålet, og vi tror at en innsats på dette området også vil slå ut positivt rent kommersielt.

Bedrifter må ta sitt ansvar for de negative konsekvensene plast har skapt for miljøet vårt. Vi vil gjøre alt vi kan for å få egne produksjonslinjer mer sirkulære, og håper at dette kan motivere andre bedrifter til å gjøre det samme, avslutter Kari Traa medeier i Active Brands.

KARI TRAA

Medeier, Active Brands

HVEM KAN TA PLASTLØFTET?

Plastløftet er et tiltak ovenfor bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer. For å ta Plastløftet må bedriften din være medlem av Grønt Punkt Norge.