Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Kartlegging

Kartlegging av avfallstyper

Hva slags virksomhet og hvilke varer og tjenester dere tilbyr, avgjøre hvilke avfallstyper som skal kartlegges for optimal kildesortering.


Oversikt over de mest vanlige avfallstypene:

Papp og Papir

Kontorpapir, papir til makulering,emballasjekartong, drikkekartong og blandet papp, papir og kartong.

Plastemballasje

Folie, flasker, kanner, brett, kasser, paller og eps ­(isopor). Panteflasker leveres i egen beholder (sekk fra Infinitum).

Glass- og metall­emballasje

Glassflasker, drikkeflasker i metall, syltetøyglass og hermetikk.

Matavfall

Matrester fra kantine, catering, restauranter, food trucks og andre stands med mat.

Elektronikk-avfall (EE-avfall)

Kasserte elektriske og elektroniske produkter som småelektronikk, tv, pc, ­kabler, lyskilder, batterier.

Trevirke

Kasserte paller og planker.

Farlig avfall

Oljer, lakk, maling, lim, vinyl og kjemikalier med mer.

Restavfall

Alt avfall som ikke er sortert i noen av gruppene over, eller avfall som ikke lar seg gjenvinne.


Tips

Ved å redusere mengden avfall og øke materialgjen­vinningen, reduserer du kostnadene tilavfallsbehandlingen. Kontrollerer du emballasjen nøye, kan bedriften spare betydelige beløp.