Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Drift

God organisering, opplæring og kommunikasjon

Etableringen av et nytt avfallsystem i bedriften krever god opplæring og kommunikasjon. For at virksomheten skal lykkes med avfallshåndteringen og oppnå ønsket effekt, må du få brukerne til å slutte opp om avfallsløsningen som er valgt.


Organisering

En suksessfaktor er å gjøre én person ansvarlig for å koordinere hele prosessen med etableringen av et nytt avfallssystem. Det gir vedkommende kjennskap til hele verdikjeden til avfallet.

Renhold

I den daglige bruken er det avgjørende at avfallsløsningen oppleves som ryddig og tiltalende. Lag derfor en plan for jevnlig renhold og vedlikehold av beholdere og avfallsrom.

Opplæring

De ansatte er en viktig del av selve avfallsystemet, og internkommunikasjon rundt bruk av ordningen må prioriteres før du setter i gang. Alle må instrueres i de nye rutinene og vite hvordan de skal bruke avfallsløsningen. Gi med-arbeiderne forståelse for prinsippene i avfallspyramiden, for lover og regler og miljø- og kvalitetsstandarder. En velfungerende avfallsløsning krever at hele bedriften samarbeider– daglig!

Kommunikasjon

Kommunikasjon knyttet til avfallsordningen er avgjørende for å lykkes. Bruk gjerne etablerte arenaer som allmøter eller andre faste samlinger til å kommunisere direkte med brukerne. I tillegg er det viktig at alle som bruker avfallsløsningen får en guide som veileder dem til riktig kildesortering og bruk av avfallsløsningen. Bruk infoskjermer og oppslagstavler, nettsider, sosiale medier, relevante apper, og distribuer guiden på e-post til alle som bruker avfallsløsningen.

Med lett tilgang til god informasjon, gjør du medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder til gode avfallsambassadører. Det er også lettere å lære opp nyansatte når rutinene er nedskrevet.


Tips

Vurder om det er behov for å gjøre informasjonen om avfalllshåndteringen tilgjengelig på flere språk. Dette er spesielt viktig ved merking av beholdere.