Grønt Punkt Norge

Kontakt

Avfallsguiden

6 trinn til en bedre avfallsløsningGi bedriften en ny avfallsløsning som:

  1. Etterlever myndighetenes avfallspolitikk
  2. Er brukervennlig og møter kundenes forventninger til ­ryddighet og ansvarlighet
  3. Styrker virksomhetens omdømme og miljøprofil
  4. Gir økonomisk gevinst

Sirkulære avfallsløsninger

Sirkulære avfallsløsninger er løsninger som er designet for å unngå avfall som ikke kan utnyttes videre. Effektiv og økonomisk ­ressurs­bruk oppnås ved avfallsforebygging, økt ombruk, reparasjon og en høy grad av materialgjenvinning av avfallet.

NYTTIGE LENKER

Nye forskrifter

I Norge arbeides det med innføring av forskrifter som pålegger næringslivet å sortere ut plast og matavfall. Ligg i forkant av regelverket – til beste for virksomheten og miljøet! Les mer om forskriftene i linkene nedenfor.

EUs avfallsdirektiv finner du på: europalov.no

Regjeringens melding om grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi finner du på: regjeringen.no

Veikart for avfalls- og gjenvinningsbransjen finner du på: avfallnorge.no