Site Privacy Policy

English | Norwegian

Grønt Punkt Norge tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. 


1. Vår behandling av dine personopplysninger


Behandling av personopplysninger - medlemmer, innsamlere og gjenvinnere


For medlemmer og kontaktpersoner hos kunder vil vi behandle personopplysninger for følgende formål:

 • For å etablere kundeforhold og identifisere deg som kontaktperson
 • For å levere våre tjenester.
 • For fakturering.
 • For å administrere kundeforholdet.
 • For bokføringsformål.

Personopplysningene vi vil kunne behandle om medlemmer, innsamlere og gjenvinnere er navn, telefonnummer, epostadresse og funksjon, samt passord for tilgang til «Min side».

For kontaktpersoner hos kunder er behandlingen for formålene nevnt ovenfor hjemlet i vår berettigede interesse i å kunne oppfylle vår avtale med kunden, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, mens behandlingen for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Behandling for bokføringsformål er forankret i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (rettslig forpliktelse).

Personopplysningene vil behandles så lenge det er nødvendig for oss, og vil som hovedregel slettes umiddelbart ved opphør av avtaler og medlemskap med deg eller din arbeidsgiver, med den begrensningen som følger av punkt 2.

Dersom du er kontaktperson hos en av våre kunder, og en annen person i din virksomhet skal overta din rolle som kontaktperson, så vil vi slette alle dine personopplysninger så snart vi får nødvendige opplysninger om ny kontaktperson og vi gjøres oppmerksom på at oppbevaring av personopplysninger om gammel kontaktperson ikke lenger er nødvendig for oppfyllelse av avtaleforholdet.

Behandling av personopplysninger - Jobbsøkere


For jobbsøkere vil vi behandle personopplysningene så langt det er nødvendig for at vi skal kunne foreta en grundig vurdering av din egnethet til stillinger hos oss. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Slike personopplysninger omfatter de personopplysningene du oppgir til oss, eller som vi får oversendt av bemanningsbyrået du har søkt igjennom, og kan omfatte navn, telefonnummer, adresse, epost, interesser, CV og lignende.

Vi vil oppbevare disse personopplysningene frem til beslutningen om ansettelse er foretatt, og – dersom du samtykker til det – i opptil seks måneder fra datoen vi mottar dine personopplysninger. Formålet med oppbevaring i opptil seks måneder etter datoen vi mottar dine personopplysninger er å kunne ha muligheten til å senere kontakte deg vedrørende ledige stillinger o.l. Du vil alltid ha mulighet for å trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor.

Behandling av personopplysninger - Markedsføring


For kontaktpersoner hos kunder, og for andre interessenter som har samtykket til dette, vil vi behandle personopplysninger for å kunne gi tilbud, service og informasjon om medlemskapet, herunder nyhetsbrev og henvendelser på sms. Personopplysningene vi behandler for slike formål er navn, epostadresse og telefonnummer.

For kontaktpersoner hos kunder vil slik behandling være basert på vår berettigede interesse jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, og for andre interessenter vil behandlingen være basert på samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a

For kontaktpersoner hos kunder vil vi oppbevare og behandle personopplysninger for de overnevnte formål frem til kundeforholdet avsluttes, dersom du ikke har samtykket til å motta markedsføringstjenestene lengre enn dette. For andre interessenter vil behandlingen avsluttes dersom du trekker tilbake ditt samtykke.


2. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger


Foruten varigheten som nevnt i punkt 1, Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.


3. Deling av dine personopplysninger til tredjeparter


Vi benytter leverandører som bistår oss med ulike prosesser. Ulike typer leverandører som vil kunne behandle dine personopplysninger på våre vegne er:

 • Leverandører som drifter it-systemer
 • Leverandører som bistår med hosting, drift og utvikling av våre nettsider
 • Leverandører som bistår med markedsføring, herunder nyhetsbrev.

I de tilfellene vi benytter databehandlere til behandling av dine personopplysninger på våre vegne vil vi sørge for at det er inngått databehandleravtaler i tråd med gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EØS er basert på lovlig grunnlag, for eksempel EUs standardavtaler.


4. Dine rettigheter som registrert

 

Alle registrerte personer har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og artikkel 14. Grønt Punkt Norge har gitt slik informasjonen i denne erklæringen.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du, med visse forbehold, rett til:

 • å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og – hvis det er tilfellet, innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen,
 • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg,
 • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen,
 • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt,
 • å be om at opplysningene vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke, eller
 • hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake

Vi benytter oss ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.


5. Sikringstiltak


Vi har etablert rutiner for beskyttelse av informasjon og personvern. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter lovgivningen.


6. Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til info@grontpunkt.no.

Øvrig kontaktinformasjon:

 • Besøksadresse: Karenlyst allé 9a, 0278 Oslo
 • Postadresse: Postboks 91, Skøyen 0212 Oslo
 • Telefonnummer: 22 12 15 00

 

7. Endringer i personvernerklæringen


Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere erklæringen. Alle endringer er gjeldene fra tidspunktet de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon.