Søk
Kontakt oss
Mine sider
Grønt Punkt logo

Velkommen til Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Mine sider
Medlemskap

Som medlem er din bedrift med å ta et viktig samfunnsansvar. I tillegg til å ha god samvittighet, kan din bedrift synliggjøre sitt medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN) overfor kunder/forbrukere.

Gjenvinning

Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong på vegne av selskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Grønt Punkt i media

29.06.2015 | Vestbyavis.no Ingen grønn syndsforlatelse i Akershus Blir folk i Oslo og Akershus virkelig late og skinnhellige av å kildesortere avfall under kjøkkenbenken? Slett ikke, ifølge en fersk undersøkelse. 27.06.2015 | Pressekontakten.no Avfall, renovasjon og forsøpling. Venstre har ei målsetnad om å redusera avfallsmengden i kommunen. Nesten alt avfall kan koma til nytte igjen som råvarer i nye produkt eller i energiproduksjon. Dette vil 25.06.2015 | Mynewsdesk.com Ingen syndsforlatelse gjennom kildesortering DEN SOM KILDESORTERER SYNDER IKKE. 4 av 5 nordmenn er uenig i at gode kildesorteringsrutiner gjør at man har lov til å være mindre miljøvennlig på andre områder. Foto: 22.06.2015 | Innherred.no Vant 10.000 kroner rett før ferien Sist torsdag var det aktivitetsdag ved Åsen skole. Da alle elevene var samlet mot slutten av dagen ventet en stor overraskelse for noen av dem. Fjerdeklasse ved skolen er 19.06.2015 | Doffin.no Anskaffelse av rammeavtale på flyttetjenester Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III 19.06.2015 | Moderneproduksjon.com Er disse flaskene farlige? Helsefarlig? Miljøfarlig? Etsende? Hvor skal denne emballasjen kastes? Det kommer an på. I forkant av vårrengjøringen i de tusen hjem er håpet at flere blir bevisst på 18.06.2015 | Emballasjeforeningen.no Innovasjon- og optimeringsseminar i Oslo I regi av Næringslivets Optimeringskomite arrangerer Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge Innovasjon- og optimeringsseminar i Mathallen Oslo 27. august 2015. 08.06.2015 | Matindustrien.no Avfall er fremtidens råvarer Grønt Punkt mener kildesortering er viktig. (Foto: Grønt Punkt 08.06.2015 | Bellona.no Kildesortering: Avfall er fremtidens råvare Ved å kildesortere kan den enkelte gjøre noe lite og enkelt for å bidra til noe stort og viktig. 08.06.2015 | Framtida.no - Kjeldesortering hjelper ikkje miljøet Me må resirkulera plast i fleire hundre år for å spara inn ein flytur, har ein forskar rekna seg fram til. 03.03.2015 | Fjordingen.no Bretta kartongar - vann 10.000 kroner Berit Oppheim frå Loen vart den heldige vinnar av 10.000 kroner i returkartonglotteriet som Grønt punkt Norge står bak. Berit har lenge levert mjølkekartongkubbe til NoMil si 02.03.2015 | Nhohandel.no Poseavgiften - høringssvar NHO Handel slutter seg til emballasjeprodusentene og den frivillige miljøordningen som disse har etablert i form av Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge viser til at 02.03.2015 | TV2.no Massiv slakt av poseavgiften En rekke høringsinstanser ber regjeringen stoppe den planlagte avgiften på engangsposer. 01.03.2015 | Radionordkapp.no Etterlyser bedre fyringskultur i Finnmark Når kulda kryper inn blåser mange i både pipebrann, helsefare og forurensning. 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på
Følg oss

Var dette nyttig for deg?

Slik kontakter du oss
Besøksadresse
Grønt Punkt Norge AS
Karenlyst allé 9a
0278 Oslo
Norway
Postadresse
Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Norway
Kontaktinformasjon
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
Org nr.: 977 075 521
//