Søk
Kontakt oss
Mine sider
Grønt Punkt logo

Velkommen til Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Mine sider
Medlemskap

Som medlem er din bedrift med å ta et viktig samfunnsansvar. I tillegg til å ha god samvittighet, kan din bedrift synliggjøre sitt medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN) overfor kunder/forbrukere.

Gjenvinning

Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong på vegne av selskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Grønt Punkt i media

05.03.2015 | Doffin.no Håndverkertjenester - Rørleggertjenester Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II 03.03.2015 | Fjordingen.no Bretta kartongar - vann 10.000 kroner Berit Oppheim frå Loen vart den heldige vinnar av 10.000 kroner i returkartonglotteriet som Grønt punkt Norge står bak. Berit har lenge levert mjølkekartongkubbe til NoMil si 02.03.2015 | Nhohandel.no Poseavgiften - høringssvar NHO Handel slutter seg til emballasjeprodusentene og den frivillige miljøordningen som disse har etablert i form av Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge viser til at 02.03.2015 | TV2.no Massiv slakt av poseavgiften En rekke høringsinstanser ber regjeringen stoppe den planlagte avgiften på engangsposer. 01.03.2015 | Radionordkapp.no Etterlyser bedre fyringskultur i Finnmark Når kulda kryper inn blåser mange i både pipebrann, helsefare og forurensning. 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 27.02.2015 | NRK.no Dagligvarebransjen: - Dropp poseavgiften Regjeringens poseavgift møter en rekke negative høringsinnspill. - Trekk i nødbremsen og utsett innføringen av poseavgiften, mener dagligvarebransjen. 25.02.2015 | Doffin.no Parallelle rammeavtaler byggvarer, malervarer og verktøy Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III 25.02.2015 | Helseinfonett.no Vi brenner 34 millioner drikkekartonger BLÅSER I MILJØ, HELSE OG SIKKERHET: Nordmenn brenner 34 millioner drikkekartonger hvert år. 23.02.2015 | Doffin.no Ny turn- og flerbrukshall på Kjenn. Totalentreprise. Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II 23.02.2015 | Arkitektur.no Nye juryoppnevninger Det er en stund siden vi har publisert et samlet oppsett over NALs juryoppnevninger i nyere konkurranser. Her har dere en liste som burde være komplett: 23.02.2015 | Hedmark.org Uvesenet med gratis «gaver» til skolene er borte Hedmark fylkeskommune har inngått avtale med Studio Westjordet i Elverum og Ateliér Klingwall i Hamar om levering av skolefotografering til de videregående skolene i 23.02.2015 | Framtidinord.no Ønsker bedre fyringskultur Gunnar Moen i Grønt Punkt etterlyser en bedre fyringskultur i Norge. 20.02.2015 | Telen.no Etterlyser bedre fyringskultur i Telemark Når kulda kryper inn blåser mange i både pipebrann, helsefare og forurensning. Hvert år brenner telemarkinger opp mot 1,2 millioner drikkekartonger i peis og ovn. Gunnar 20.02.2015 | Mynewsdesk.com Vi brenner 34 millioner drikkekartonger BLÅSER I MILJØ, HELSE OG SIKKERHET: Nordmenn brenner 34 millioner drikkekartonger hvert år. Foto: Arash Nejad / nyebilder.no
Følg oss

Var dette nyttig for deg?

Slik kontakter du oss
Besøksadresse
Grønt Punkt Norge AS
Karenlyst allé 9a
0278 Oslo
Norway
Postadresse
Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Norway
Kontaktinformasjon
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
Org nr.: 977 075 521