Hva er Grønt Punkt?

Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkts medlemmer betaler sitt bidrag for at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom.

Gjennom EUs emballasjedirektiv plikter bedrifter som sender varer med emballasje ut på det norske markedet å ta miljøansvar når den er tom. Grønt Punkt Norge-reglene sikrer at bidraget bare betales én gang.

Bare produsenter som har tatt dette miljøansvaret kan merke emballasjen med Grønt Punkt®-symbolet. Selskapet Grønt Punkt har hovedlisens i Norge.

Takk for at du kildesorterer

For hvem?

Det er to typer medlemmer i Grønt Punkt:

Standardmedlemmer er bedrifter som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. De krever at vareleverandøren har tatt miljøansvar og bidrar dermed til at disse vareleverandørene blir standardmedlem.

I tillegg er bedrifter og kommuner som arbeider med innsamling og gjenvinning også en del av Grønt Punkt. Mens medlemmene har ansvar for emballasjen som strømmer ut i det norske markedet, sørger innsamlere og gjenvinnere for at emballasjen blir resirkulert.

Gjenvinning

Gjennom Grønt Punkt Norge tar alle som produserer eller bruker emballasje et felles ansvar for at den tomme emballasjen resirkuleres på best tenkelige måte.

Denne jobben angår ikke bare næringslivet, men også offentlige virksomheter og, ikke minst, hver og en av oss.