Søk
Kontakt oss
Mine sider
Grønt Punkt logo

Velkommen til Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt sikrer finansiering av returordningene for emballasje, og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Mine sider
Medlemskap

Som medlem er din bedrift med å ta et viktig samfunnsansvar. I tillegg til å ha god samvittighet, kan din bedrift synliggjøre sitt medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN) overfor kunder/forbrukere.

Gjenvinning

Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong på vegne av selskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Grønt Punkt i media

13.03.2015 | GD.no Signerte kartong i årevis til ingen nytte Anne Kristine Hage stusset over at ingen vinnere i det nasjonale «Returkartong-lotteriet» noen gang har vært fra midtdalen. Nå viser det seg at returkartonger fra området ikke 12.03.2015 | Mediamonitor.no Kurs i miljømerking hos Antalis Hva er FSC, Miljøfyrtårn, Grønt Punkt og Der Blaue Engel? Er du i tvil om hva blant annet disse merkene og begrepene står for har du mulighet til å få oppklaring snart. 10.03.2015 | Emballasjeforeningen.no Ingen poseavgift fra 15. mars Regjeringen dropper innføringen av poseavgift fra 15. mars. De sier de vil komme tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonabudsjett senere i år. 10.03.2015 | Retriever-info.com Poseavgiften blir ikke innført fra 15. mars På borgerlig side er det delte meninger om hvorvidt avgiften nå bør skrotes helt. 09.03.2015 | TA.no Giganter vil kjøpe nytt søppelprodukt PORSGRUNN: Hjemme på kjøkkenbenken har et gründerektepar utviklet et produkt laget av søppel. Nå vil store aktører som Tine, Jernia og Til bords ha produktet. 09.03.2015 | Moderneproduksjon.com Samfunnsnyttig og gratis Det anslås at nordmenn kaster utrolige 620 millioner drikkekartonger i løpet av 2014. Med slike volum utgjør gjenvinning en stor forskjell for miljøet. Litt over halvparten av 08.03.2015 | Demokraten.no Hyller grønne kvinner Flere kvinner enn menn er flinke til å kildesortere avfallet sitt. Utrolige 2038 tonn flinkere på landsbasis, målt i innlevert emballasjekartong, plastemballasje og drikkekartong. 08.03.2015 | GD.no Her er noe kvinner er flinkere til enn menn 06.03.2015 | Doffin.no Åpen anbudskonkurranse kjøp av medisinsk forbruksmateriell Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III 05.03.2015 | Doffin.no Håndverkertjenester - Rørleggertjenester Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og II 03.03.2015 | Fjordingen.no Bretta kartongar - vann 10.000 kroner Berit Oppheim frå Loen vart den heldige vinnar av 10.000 kroner i returkartonglotteriet som Grønt punkt Norge står bak. Berit har lenge levert mjølkekartongkubbe til NoMil si 02.03.2015 | Nhohandel.no Poseavgiften - høringssvar NHO Handel slutter seg til emballasjeprodusentene og den frivillige miljøordningen som disse har etablert i form av Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge viser til at 02.03.2015 | TV2.no Massiv slakt av poseavgiften En rekke høringsinstanser ber regjeringen stoppe den planlagte avgiften på engangsposer. 01.03.2015 | Radionordkapp.no Etterlyser bedre fyringskultur i Finnmark Når kulda kryper inn blåser mange i både pipebrann, helsefare og forurensning. 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på 28.02.2015 | Radiofolgefonn.no Skepsis til plastposeavgifta Gårsdagen var siste frist for å koma med høyringsuttale om plastposeavgifta som regjeringa vil innføra frå 15.mars. Mange er negative til avgifta og miljørørsla har inga tru på
Følg oss

Var dette nyttig for deg?

Slik kontakter du oss
Besøksadresse
Grønt Punkt Norge AS
Karenlyst allé 9a
0278 Oslo
Norway
Postadresse
Grønt Punkt Norge AS
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Norway
Kontaktinformasjon
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
Org nr.: 977 075 521
//