Velg Kategori

Spørsmål og svar


Velg Kategori

Noe du ikke finner?

Prøv et søk eller ta kontakt med oss

Kontakt oss

Grønt Punkt Norge er produsentansvarsordninger for emballasje. Vi sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet. Våre medlemmer betaler vederlag som går uavkortet videre til gjenvinning av emballasje. Vi er hovedlisensinnehaver av varemerket Grønt Punkt® i Norge. Alle medlemmer kan bruke Grønt Punkt-merket på emballasjen.

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Dette ansvaret tar Grønt Punkt Norge på vegne av sine medlemmer. Det blir betalt for omtrent 85 % av all emballasje som sendes ut i det norske markedet. Som deltager i en returordning er din bedrift med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet. Fra 01.01.2018 må alle som produserer eller importerer emballerte varer til det norske markedet være med i en returordning (Avfallsforskriften kapittel 7)

Man betaler et vederlag for den emballasjen man er ansvarlig for å tilføre det norske markedet - emballasje som skal gjenvinnes gjennom de norske ordningene. Det er ulike satser for de ulike materialslagene, se vederlagssatsene. Medlemmer med emballasjebruk tilsvarende inntil 5000 kroner i vederlag betaler et fast årlig beløp på 3000 kroner. Ta kontakt for mer info og for hjelp til å finne enkleste løsning for din bedrift. Oppdaterte vederlagssatser finner du her.

Det finner du på Mine Sider. Bedriftens kontaktperson har en bruker for å kunne logge seg på. Ta kontakt med medlemsservice på medlem@grontpunkt.no eller telefon 22 12 15 00 hvis noe er uklart, eller om flere ønsker tilgang.

Nei, det betales ikke to ganger. Vederlaget til Grønt Punkt Norge dekker kostnadene ved å gjenvinne emballasjen. Henting og transport av avfall, er en avtale mellom bedrift og avfallsentreprenør, som ligger utenfor Grønt Punkts område.

Medlemmer med emballasjebruk tilsvarende inntil 5000 kroner i vederlag betaler et fast årlig beløp på 3000 kroner. Dette vederlaget kommer ikke i tillegg til rapportert emballasje, men i stedet for. Etter innføring av forskrift vil medlemmer med mindre enn 1.000 kg av minst ett emballasjemateriale være fritatt for medlemskap.

Pengene går uavkortet til å finansiere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje i Norge. Vederlaget går til materialselskapene (Plastretur, Norsk Resy, Norsk Returkartong, Syklus Glass og Norsk Metallgjenvinning). Materialselskapene velger selv hvordan de mest effektivt organiserer gjenvinningen. Se hvem Grønt Punkt Norge er her: https://youtu.be/n5haZQDe0j0

Som medlem kan man bruke grønt punkt på emballasjen, men det er ikke krav om å bruke merket. Bedrifter som bruker merket eller importerer varer med merket må være medlem i en godkjent returordning.

Ja, mange foretak, både offentlige og private, stiller krav til sine leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge. Medlemmene oppfordres også til å synliggjøre medlemskapet på egne hjemmesider, sosiale medier, kundeblader osv. Grønt Punkt Norge har en del ferdige løsninger som kan benyttes gratis av medlemmene.

Etter innføring av forskrift kan medlemmer med mindre enn 1000 kg. av minst en emballasjetype få fritak. Ved å ikke være med i en returordning for emballasje overlater man kostnadene for gjenvinning til de som er medlem. Mange innkjøpere i Norge stiller krav til sine leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge. Bedrifter som ikke er medlem får ikke levert til kunder som stiller krav om medlemskap. Fra 01.01.2018 må alle som produserer eller importerer emballerte varer til det norske markedet være med i en returordning (Avfallsforskriften kapittel 7).

Vi har i over 20 år utviklet gode ordninger for gjenvinning av emballasje fra husholdninger og næringsliv, og myndighetene er svært fornøyd med de gode gjenvinningsresultatene. Grønt Punkt har ikke monopol, men er eneste retursystem som gir automatisk rett til bruk av Grønt Punkt-merket. Andre retursystemer eller bedrifter som har merket på sin emballasje må inneha sublisens.

Definitivt. Kombinasjonen av at ordningen er non-profit og at det er de som har kostnadene som eier ordningen, gjør at kravene fra myndighetene innfris på en kostands- og miljøeffektiv måte. I 2015 betalte vederlagsbetalerne 300 millioner kroner totalt. Alternativkostnaden med en statlig miljøavgift ble av NHO i 1994 beregnet til å koste det norske næringslivet 2-3 milliarder kroner per år. Altså er dette en betydelig rimeligere løsning for næringslivet. I tillegg til at næringslivet slipper den mer enn fem ganger høyere kostnaden som det ville være å betale den tiltenkte avgiften, bidrar medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge til at vi i dag samler inn og gjenvinner godt over 90 prosent av all emballasje som tilføres det norske markedet. Av dette går over 70 prosent til materialgjenvinning, og bidrar til en besparelse på rundt 400 000 tonn CO2 årlig. Dette er miljøvern i praksis!

Ja. Dette er innbakt i veileder om offentlig innkjøp og store innkjøpere som dagligvarehandelen stiller selv disse kravene. Tanken er at alle skal bidra i emballasjedugnaden, slik at det totalt sett blir rimeligst for alle.

Alle medlemmer finner oppdatert medlemsbevis på Mine sider med pålogging fra Grønt Punkts hjemmesider. Medlemsbeviset er gyldig i ett år, og løper fra 1. februar til 31. januar. Medlemsbeviset oppdateres kun når medlemmene har overholdt sine medlemsforpliktelser, det vil si har sendt inn alle sine rapporteringsskjema (gjelder standardmedlemmer), har gyldig leverandørliste (gjelder kontrollmedlemmer) og har oppdatert Medlemsinfo (se skjema på Mine sider). Ta kontakt med medlemsservice i Grønt Punkt på medlem@grontpunkt.no eller telefon 22 12 15 00 hvis noe er uklart.