Tomme kartonger skal leveres i kommunens innsamlingsordning - 15 sek.