Rapportering til Grønt Punkt Norge - avgiftsbelagt drikkevareemballasje