Alle kartonger skal skylles og leveres i innsamlingsordningen