Nytter det?

Gjenvinning av avfall sparer både CO2-utslipp og energibruk, og det er gjort utregninger på hvor mye vi faktisk sparer ved å materialgjenvinne forskjellig emballasje. 

For eksempel plastemballasje:

  • Vi reduserer CO2 utslipp med om lag 2,7 kilo per kilo gjenvunnet plastemballasje (Kilde: Grønt Punkt Norge/Østfoldforskning)

  • Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje. (Kilde: Grønt Punkt Norge/Østfoldforskning)

  • Når vi gjenvinner en kilo plast, sparer vi to kilo råolje. (Kilde: beregning fra Østfoldforskning februar 2014)

Livsløpanalyser

For å se på de miljømessige konsekvensene knyttet til et produkt, kan man foreta en såkalt livsløpanalyse. Her ser man på hele livssyklusen til produktet og konsekvensene av dette i form av blant annet CO2-utslipp.

Les mer på loop.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?