Rekordhøy gjenvinning av emballasjekartong

Aldri før har det blitt rapportert bedre materialgjenvinningsgrad for emballasjekartong. Rapporteringen for 2021 viser at 68,4 prosent har blitt materialgjenvunnet.

Er plastgjenvinning bare en myte?

25.04.2022 av Grønt Punkt Norge

Er plastgjenvinning bare en myte?

Er plastgjenvinning bare en myte?

Hvor ender plastemballasjen du sorterer?

25.04.2022 av Grønt Punkt Norge

Hvor ender plastemballasjen du sorterer?

Hvor ender plastemballasjen du sorterer?

Hva gjør plastemballasjen gjenvinnbar?

25.04.2022 av Grønt Punkt Norge

Hva gjør plastemballasjen gjenvinnbar?

Hva gjør plastemballasjen gjenvinnbar?

Plastløftet gir imponerende resultater

21.04.2022 av Grønt Punkt Norge

Plastløftet gir imponerende resultater

Plastløftet gir imponerende resultater

Fjerner 110 millioner plastskjeer

Lørdag 3.juli innføres det nye europeiske engangsplast-direktivet, og en rekke plastprodukter blir forbudt. For Tine, Q-Meieriene og Synnøve Finden innebærer forbudet små, men krevende endringer – og en helt ny skje.

– 75% mindre plast, men like god emballasje

Nortura sin satsing på Gilde kjøttdeig i pose, skal være første gang flowpack-emballasje brukes på denne måten i Norge. Selv med 75 prosent mindre plast, er Nortura sikre på at den nye emballasjen beskytter produktet like godt.

Kan vi lage emballasje som er enkel å kildesortere?

Design for gjenvinning har blitt et kjent begrep for mange, og vi ser stadig mer gjenvinnbar emballasje på markedet. Men kan vi også designe emballasjen så flere forbrukere velger å kildesortere den?

– Offentlig sektor må bli flinkere til å bruke sin markedsmakt til å gjøre bærekraftige innkjøp

Hvilke virkemidler har det offentlige for å skape et marked for resirkulert plast? Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener offentlige anskaffelser kan brukes både til å få på plass mer bærekraftige løsninger og til å støtte opp om næringslivet som skaffer disse løsningene.

Hvem skal betale for økt plastgjenvinning?

Norge har ambisiøse mål for gjenvinning. Nå skal regelverket justeres deretter. Miljødirektoratet er uklare om dette ansvaret bør ligge hos emballasjeprodusentene eller vareprodusentene. Ansvaret må ligge hos vareprodusentene, mener Grønt Punkt Norge. Men alle må ta ansvar, også fra avfall fra den økende internasjonale netthandelen.

Etterlyser 52 000 tonn plastemballasje

Til tross for et potensielt kriseår for resirkuleringen, viser de endelige tallene for 2020 overraskende gode resultater. Likevel er det fortsatt et stort problem at over 52 000 tonn plastemballasje ikke blir sortert riktig i norske hjem.

Ønsker du å bli medlem?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne rett medlemskap. Tre enkle steg og vi finner hvilke avtaler din bedrift skal ha.